Tervetuloa!

Välkommen!

Debenturlån 1-2013 - Ålandsbanken

Ålandsbanken Debenturlån 1/2013

Teckningstid 3.7 - 30.8.2013.Emittent: Ålandsbanken Abp
Lånetid: 5 år (3.7.2013–3.7.2018)   
Ränta: Fast ränta 2,30 % p.a.
Räntebetalning: Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 3.7.2014.  
Littera: 1 000 euro
Minimiteckning:   1 000 euro  
Amortering:   20 % årligen  
Emissionskurs:   Rörlig, 100 % vid emissionsstart  
Säkerhet:   Ingen säkerhet har ställts för debenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser.
Teckningsprovision: Ingen  

 

Läs mer
Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Debenturlån 1/2013 och till detta införlivade dokument.

Fastställt lånekapital och antal skuldebrev
Debenturlån 1/2013, faktablad
Debenturlån 1/2013, prospekt

 

Tillägg: 

Skriv ut sidan

Logga in på Internetkontoret

Kontakta oss

Mika Jokela

Mika Jokela
Kundansvarig chef
Åbo

Du är välkommen att kontakta oss via något av sätten nedan så får du prata med mig eller någon av mina kollegor. Växel tfn: +358(0)204 29 011* Contact Center tfn: +358(0)204 292 910*

Jag vill skicka ett meddelande

Felaktigt värde

Du verkar ha angett ett felaktigt värde, endast numeriska siffror är tillåtna

Jag vill bli kund

Felaktigt värde

Du verkar ha angett ett felaktigt värde, endast numeriska siffror är tillåtna

Ordlista

Ordlistan avstängd Ordlistan avstängd

Vissa termer kan vara svåra att förstå. Ord som har förklaringar markeras med en blå överstrykning. Klicka på ordet för att få upp en utförligare förklaring.

 

Gå till ordlistan

Så här kom du hit...

Debenturlån 1-2013