Synpunkter och reklamationer

Synpunkter och reklamationer

Bankens hantering av reklamationer

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster och produkter. Om du inte är nöjd med oss är det viktigt att vi får veta det. Så här gör du om du vill reklamera eller klaga på en produkt eller tjänst.

I första hand ska du vända dig till den som utförde eller tog emot ditt uppdrag. Det bör du göra omedelbart när du upptäckt att något inte stämmer, exempelvis i samband med att du mottagit en avräkningsnota. Berätta när uppdraget lämnades och till vem.

Om du anser att du inte har hörsammats när du vänt dig till handläggaren på detta sätt, kan du vända dig till bankens klagomålsansvarige, Ålandsbanken 107 81 Stockholm. Klagomålet bör framföras skriftligen om ärendets beskaffenhet inte föranleder annat. Vår handläggning underlättas av om du bifogar den dokumentation du har av uppdraget, exempelvis i form av avräkningsnotor, kontoutdrag, depåredovisningar, anteckningar m.m.

 

Handläggning utanför banken

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Om du vill diskutera ditt ärende med någon utomstående kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå:
www.bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
I frågor som rör försäkringar kan du kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå.
http://bankforsakring.konsumenternas.se/ 

De kommunala konsumentvägledarna
Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med konsumentverket. Nedan kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.
http://www.konsumentverket.se/Personlig-Radgivning/

Allmänna Reklamationsnämnden
Om du inte är nöjd med det besked du fått från banken, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:
www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp och om du gjort anmälan till ARN inom sex månader från det att banken första gången, helt eller delvis, avvisade ditt krav. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och banken ska lösas, dessa rekommendationer är inte bindande men följs nästan alltid.

Prövning i domstol
Du kan naturligtvis få ditt ärende prövat i domstol genom att inge en stämningsansökan mot banken. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen.

Skriv ut sidan

Logga in på Internetkontoret

Kontakta oss

contact


Du är välkommen att kontakta oss via något av sätten nedan så får du prata med mig eller någon av mina kollegor. Växel tfn: +46(0)8-791 48 00 Kundservice tfn: +46(0)771-415 415

Jag vill skicka ett meddelande

Felaktigt värde

Du verkar ha angett ett felaktigt värde, endast numeriska siffror är tillåtna

Jag vill bli kund

Felaktigt värde

Du verkar ha angett ett felaktigt värde, endast numeriska siffror är tillåtna

Ordlista

Ordlistan avstängd Ordlistan avstängd

Vissa termer kan vara svåra att förstå. Ord som har förklaringar markeras med en blå överstrykning. Klicka på ordet för att få upp en utförligare förklaring.

 

Gå till ordlistan

Så här kom du hit...

Synpunkter och reklamationer