02 elokuuta 2018
Suomi

Private Banking – paras sijoitusratkaisu sinulle

Private Banking Alandsbanken

Kun haluat keskittyä oman varallisuudenhoidon sijaan muuhun elämään, Ålandsbankenin Private Banking -palvelu on sinua varten. Palvelu varmistaa, että säästösi ovat sijoitettu tuottavasti ja verotehokkaasti. Ålandsbankenin sijoitustoiminnan ytimenä on henkilökohtainen palvelu ja luottamus. Varallisuuden hoito ei ole pelkkiä kylmiä lukuja, vaan myös inhimillistä toimintaa. Kokosimme yhteen yleisimmät kysymykset Private Banking -palvelusta. Onko tämä sinun vaihtoehtosi uudenlaiseen sijoittamiseen?

Olit sitten yksityishenkilö tai yrittäjä on Private Banking -palvelun tarkoituksena auttaa sinua ja perhettäsi eri elämänvaiheissa. Palvelussa asiakkaalle kootaan oma tiimi omaisuudenhoidon, rahoituksen ja lakiasioiden asiantuntijoista. Kokonaisvaltainen varallisuudenhoito kattaa esimerkiksi sijoitus- ja rahoitusratkaisut, vero- ja perhejuridisen neuvonnan sekä vakuutusvaihtoehdot. Nykyisen tilanteesi perusteellinen kartoitus luo edellytykset sille, että Ålandsbanken voi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Sijoitustoiminta Ålandsbankenissa perustuu kokemukseen ja kykyyn löytää uusia ratkaisuita. Koska sijoitustarpeet vaihtelevat tavoitteiden ja elämänvaiheen mukaan, jokaisella Ålandsbankenin asiakkaalla on oma Private Banker sekä yhdessä laadittu strategia. Ålandsbanken saavutti huipputulokset kolmantena vuonna peräkkäin TNS Sifo Prosperan viimeisimmässä tutkimuksessa koskien Private Banking -toimijoita Suomessa.

Kenen kannattaa hakeutua Private Banking -asiakkaaksi?

Private Banking -asiakkuus tulee ajankohtaiseksi, kun oman varallisuuden hallinta alkaa viedä paljon aikaa tai haluaa käyttää ammattimaista varainhoitajaa. Ålandsbankenin Private Banking -asiakkaat ovat suuren varallisuuden omaavia yksityishenkilöitä ja yrittäjiä. Kun on paljon varallisuutta, tehokas varallisuudenhoito tulee monimutkaisemmaksi ja vaatii asiantuntijaosaamista. Tähän tarpeeseen Ålandsbanken tarjoaa Private Banking -palveluita.

Miksi Private Banking -asiakkuus kannattaa?

Monet varakkaat yksityishenkilöt ja yrittäjät haluavat varallisuudenhoidon sijaan keskittyä työelämäänsä, jolloin palvelun ulkoistaminen asiantuntijalle on järkevää. Salkunhoito on mahdollista ulkoistaa osittain tai kokonaan Ålandsbankenin ammattilaisille. Ålandsbankenin asiantuntijat pystyvät myös neuvomaan, miten sijoituksia tehdään mahdollisimman verotehokkaasti. Lisäksi yrittäjät tarvitsevat asiantuntija-apua erikoistilanteisiin, kuten yrityksen sukupolvenvaihdokseen tai myyntiin. Private Banking -palvelun piiriin kuuluu myös asiakkaan lähipiiri ja sijoitusratkaisuja tarkastellaan pitkäjaksoisesti sukupolvien yli. Private Banking -tiimi tekee vaativistakin toimeksiannoista yksinkertaisia. Asiantuntijatiimi sopeuttaa ratkaisut aina yksilöllisiin tarpeisiin. Toiminta perustuu pitkän aikavälin suunnitteluun ja hallittuun riskinottoon.

Miten Private Banking -palvelu takaa parhaat ratkaisut?

Private Banking -palveluiden ytimessä on varallisuuden kokonaisvaltainen suunnittelu. Ålandsbanken poikkeaa kuitenkin muista perinteisistä varainhoitajista siinä, että pankkina se tarjoaa asiakkaalleen tarvittaessa myös rahoitusta. Asiakkaan tarpeet ja pitkäntähtäimen suunnitelmat vaikuttavat siihen, minkälaiset sijoitusratkaisut ovat parhaita. Monet miettivät eläkepäiviksi esimerkiksi ulkomaille muuttoa, jolloin ratkaisut on suunniteltava niin, että vältytään kaksinkertaiselta verotukselta. Koskien sijoitusratkaisuja on myös mietittävä eri vaihtoehtoja ja niistä aiheutuvia mahdollisia riskejä, sijoituksen aikaväliä sekä tuotto-odotuksia. Ålandsbankenin kotimarkkinat sijoitustoiminnalle ovat Pohjoismaat, mutta sijoituksia tehdään globaalisti avoimen arkkitehtuurin kautta. Tämä tarkoittaa, että Ålandsbanken käyttää ulkopuolisten salkunhoitajien korkealaatuisia rahastoja saavuttaakseen kaikki markkinat ja mahdollisuudet sijoitustoiminnassaan. Sijoitussalkun sisältö monipuolistetaan käyttämällä eri omaisuuslajeja, maantieteellisiä sijainteja, aloja ja koroista puhuttaessa erääntymisaikoja. Tavallisten sijoitusrahastojen ja suoraan omistettujen osake- ja korkosijoitusten lisäksi pankki käyttää myös esimerkiksi asuntorahastoja ja pörssinoteerattuja indeksirahastoja menestyksekkäässä varainhoidossaan. Sijoitusratkaisuissa on mietittävä Teksti: Tarja Vilén Kuva: Jetro Stavén Private banking | Ålandsbanken 15 myös sitä, minkälaisia riskejä voidaan ottaa ja mitkä ovat tuotto-odotukset.

"Ålandsbankenin sijoitustoiminnan keskiössä on luottamus. Asiantuntijoiden kanssa on helppo puhua talous- ja sijoitussasioista."

   


Kuvan ylärivissä vasemmalta: Merja Simberg, Senior Private Banker, Timo Lithén, apulaisjohtaja Private Banking Suomi, Nina Laakkonen, Johtaja Private Banking Suomi. Alarivissä vasemmalta: Niklas Lund, Senior Private Banker, Åsa Backman, Private Banker, Jens Talus, avustava salkunhoitaja.
   

Ålandsbankenin sijoitustoiminnan kotimarkkina- alue on Pohjoismaat. Sijoitussalkku hajautetaan ja osakkeiden lisäksi sijoitus-, tontti- ja asuntorahastot tarjoavat pitkällä tähtäimellä hyvää tuottoa pienellä riskillä. Ålandsbankenin toiminta perustuu aktiiviseen ja optimoituun varainhoitoon. Tärkeä osa koko sijoitustoimintaa ovat myös kestävän kehityksen arvot, kuten oma Itämeriprojekti, joka rahoittaa Itämeren suojelua. Ålandsbanken haluaa erottua ja olla helposti lähestyttävä perhepankki.

Mitä Private Banking -asiakkuus tarkoittaa konkreettisesti?

Ålandsbankenin sijoitustoiminnan keskiössä on luottamus. Asiantuntijoiden kanssa on helppo puhua talous- ja sijoitussasioista. Asiakkaiden toiveiden täyttäminen on syy siihen, miksi monet asiakkuussuhteet jatkuvat Ålandsbankenissa sukupolvien yli. Private Banking -asiakkuus alkaa sillä, että pankin asiantuntijat kartoittavat ennen ensimmäistä tapaamista asiakkaan kokonaistilanteen, jonka pohjalta luodaan yhdessä omaisuudenhoitosuunnitelma. Private Banking ei ole tuote vaan palvelu. Tavallisesti asiakastapaamisia on alkukartoituksen jälkeen noin 2-4 kertaa vuodessa riippuen täysin asiakkaan tarpeista ja toiveista. Asioita voidaan myös hoitaa sähköpostitse tai puhelimessa. Private Banking -palveluja tarjotaan kaikissa konttoreissa: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Paraisilla ja Vaasassa.

Mitä sisältyy Private Banking -palveluihin?

Private Banking -palveluun sisältyy oma yhteyshenkilö, kortit, Internetkonttori, Mobiilipankki, mahdollisuus tavata verojuristi, vakuutukset, verokirjat, valtakirjat ja neuvonta. Jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus tarpeen mukaan tavata muita erityisasiantuntijoita.

Minkälaiset kulut Private Banking -palvelussa on?

Palvelussa on prosentuaalinen varainhoitopalkkio. Juridiset toimeksiannot maksetaan erikseen tuntilaskutuksella, mutta yleisneuvonta sisältyy palveluun.

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 1/2018 (julkaistu 02.08.2018)

Teksti: Tarja Vilén / Kuva: Jetro Stavén

Kyllä kiitos, haluan lisätietoa Ålandsbankenin Private Banking -palvelusta.