KYC - Asiakastiedot, Oikeushenkilö

Osana asiakkaiden tuntemisprosessiamme meidän täytyy säännöllisesti päivittää asiakkaittemme tiedot. Jotta tietojen antaminen sujuisi asiakkaillemme mahdollisimman joustavasti, olemme ottaneet käyttöön digitaalisen lomakkeen. Lomakkeella voit yrityksen edustajana kätevästi päivittää tiedot. Käy lävitse alla olevan lomakkeen kaikki vaiheet ja allekirjoita se digitaalisesti Ålandsbankenin tai muun pankin pankkitunnuksillasi. Pankilla on lakisääteinen velvollisuus päivittää tiedot. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Ålandsbankenin konttoriin tai soita numeroon 020 429 0010*.

EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin perustuva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva laki (444/2017) asettaa korkeat vaatimukset sille, että pankilla on hyvä tuntemus asiakkaistaan ja asiakkaittensa pankkiasioinnista. Pankin on ymmärrettävä, mikä on liikesuhteen ja niiden liiketoimien tarkoitus, joita asiakas haluaa tehdä. Pankin on siksi esitettävä säännöllisesti kysymyksiä asiakkailleen. Kaikkiin alla oleviin kysymyksiin on sen vuoksi vastattava. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Kansainvälistä tietojenvaihtoa koskevien CRS-, DAC2- ja FATCA-sopimusten johdosta pankki voi olla velvollinen antamaan tietoja Verohallinnolle, mikäli asiakas voidaan tunnistaa vero- tai veroilmoitusvelvolliseksi jossakin muussa maassa kuin Suomessa. Verohallinto voi luovuttaa tiedot edelleen sen maan veroviranomaiselle, jossa asiakas on verovelvollinen.

KYC - Asiakastiedot, Oikeushenkilö