Markkinanäkemys

Kestääkö talous korkojen nousun?

Rahoitusmarkkinoilla eletään jännittäviä aikoja. Suhdannekehitys on ollut yllättävän vahvaa viimeksi kuluneen vuoden aikana, varsinkin Euroopassa. Keskuspankit ovat lääkinneet markkinoita äärimmäisen alhaisina korkoina ja velkapaperien ostoina. Nyt on aika nähdä onnistuvatko ne lopettaamaan lääkityksen ilman että talous alkaa kompuroida. Pohjoismaiden osakemarkkinoilla arvostukset ovat varsin korkeat, ja pörssin pitäminen vauhdissa edellyttää voittojen kasvua. Osinkotuotot ovat kuitenkin edelleen suhteelisen suuria, mikä tukee osakemarkkinoita. Osakkeiden vaihtoehdot eivät myöskään ole erityisen houkuttelevia, kun lyhyet korot ovat negatiivisia ja luottoriskipreemiot ovat pieniä.

Yhdysvaltain talouden nousu

Vuoden kuluessa yleinen suhdannekehitys on jatkanut laajalla rintamalla vahvistumistaan. Kun katsomme Atlantin toiselle puolelle Yhdysvaltoihin, talouden elpyminen täytti viime kesänä kahdeksan vuotta. Yhdysvallat pääsi syvimmästä 1930-luvun jälkeisestä lamastaan kesällä 2009, ja elpyminen jatkuu jo yhdeksättä vuotta. Pudottuaan lamavuosina neljä prosenttia on Yhdysvaltain talous nyt noussut. Syksyyn 2017 mennessä Yhdysvaltain talous on kasvanut noin 15 % siitä, mitä se oli ennen lamaa vuodenvaihteen 2007–2008 tienoilla. Vaikka Yhdysvallat oli finanssikriisin keskiössä, sen talous on jälleen osoittanut joustavuutensa ja kykynsä tervehdyttää itsensä tavalla, johon suurin osa muista talouksista ei pysty.

Rohkea matka Euroopassa

Euroalueella matka on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana ollut huomattavasti rohkeampi. EMU ei finanssikriisin 2007–2009 jälkeen ehtinyt ponnistella nenäänsä vedenpinnan yläpuolelle ennen eurokriisiin liittyvää seuraavaa lamaa vuonna 2012. Valtiontalouden velkakriisi useissa EMU-alueen reunavaltioissa aiheutti rahoitusmarkkinoilla kouristuksia niin, että kehitys oli vähällä raunioittaa eurooppalaisen valuuttayhteistyön. Kriisi kulminoitui, kun Euroopan keskuspankin (EKP:n) pääjohtaja Mario Draghi löi nyrkin pöytään kesällä 2012 ja lausui sittemmin klassisiksi muodostuneet sanat: ”…the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” EMU:n matka on jatkunut takkuisena vuoteen 2017 asti, mutta nyt kasvu on yllättänyt positiivisesti. Voimme myös todeta Euroopan elpymisen laajenevan niin, että se ei enää ole pelkästään Saksan talouden varassa. Ruotsin talous on yleisesti katsoen hyvässä myötätuulessa; talouskasvu on korkealla tasolla ja työmarkkinat vahvat. Miettiessämme mahdollisia sudenkuoppia vallitsevaan tilanteeseen on etenkin muutokset asuntomarkkinoita koskevassa lainsäädännössä vahvasti esillä. Poliitikoiden ja valtion viranomaisten tulee olla aktiivisesti kuulolla ja herkkiä kuuntelemaan kuluttajien tilannetta kun he miettivät muutoksia kotitalouksia koskevaan lainsäädäntöön. Pääskenaariomme on että sekä ruotsalainen että kansainvälinen suhdannekuva, alhaisen korkotason tukemana ovat tarpeeksi vahvoja tekijöitä stabiloimaan asuntomarkkinoiden kehityksen vuonna 2018. Vanhan peukalosäännön mukaan suhdannekierto kestää viisi vuotta. Kun otetaan huomioon, kuinka pitkään elpyminen on jatkunut ainakin Yhdysvalloissa, olemme ilmeisesti nyt kierron loppupuolella. Siksi meidän on syytä seurata, milloin kasvu saavuttaa huippukohtansa, koska sillä on suuri vaikutus arvostuksiin osakkeiden ja korkojen varallisuusluokissa.

Positiivisia raportteja yrityssektorilta

Syksyn raportit yrityssektorilta ovat kaiken kaikkiaan positiivisia. Ne osoittavat, että investointien kysyntä voi olla lopulta kääntymässä kasvuun. Monilla maailman alueilla kysyntä vahvistuu, ja monet ennusteiden laatijat, kuten IMF ja OECD, ovat korjanneet globaaleja talousennusteitaan ylöspäin. Inflaatiopaine pysyy edelleen rajallisena, mutta osoittaa kasvun merkkejä. Josarviomme siitä että teollisuustuotannon aktiviteetti lisääntyy taloudessa pitää paikkaansa niin vauhdittaa se inflaatiota ja lisää inflaatio-odotuksia. Pääskenaariomme mukaan inflaation nopeutuminen nostaa hieman korkoja. Merkillepantavaa kuitenkin on, miten haluttomia korkomarkkinat ovat ennakoimaan hinnoittelussaan keskuspankkien koronnostoja. Olemme varautuneet siihen, että ohjauskorkoja nostetaan Yhdysvalloissa ja EMU-alueella nopeammin kuin markkinat odottavat. On tärkeää seurata, miten nopeasti velkapaperimarkkinat voivat raivata tilaa korkojen varovaiselle normalisoinnille. Jos sekä pitkät että lyhyet korot nousevat vuonna 2018 olisi se osoitus valoisammasta suhdannekuvasta kuin äärimmäisen matalat obligaatiokorot antavat ymmärtää.

Voittojen kasvu vauhdittaa pörssiä

Pohjoismaiden osakemarkkinoilla arvostustasot ovat nousseet korkaimmalle tasolle sitten kevään 2015. Jatkossa odotamme, että pörssiä vaudittaa kuitenkin voittojen kasvu. Toteamme kuitenkin myös että osinkotuotot ovat edelleen suuria. Tämä luo osakemarkkinoille arvostuspuskurin, jos suhdannenäkymät ovat vahvat eikä voittoennusteita kyseenalaisteta. Osakkeiden vaihtoehdot eivät edelleenkään houkuttele kun lyhyet korot ovat negatiivisia ja luottoriskipreemiot ovat pieniä.  Analyytikkojen pohjoismaisia yhtiöitä koskevat voittoennusteet ovat pysyneet syksyn aikana varsin vakaina, ja raporttinsa julkaisseiden yhtiöiden tulokset vastaavat markkinoiden odotuksia tai ylittävät ne hieman. Arviomme mukaan markkinoiden odotukset 5–10 %:n luokkaa olevasta voittojen kasvusta vuonna 2018 ovat kohtuullisia.

Myrskyisä matka

Yhteenvetona uskomme vuodesta 2018 tulevan korkeiden arvostusten vuosi, mikä rajoittaa jälkimarkkinoita. Korkealle arvostettuja markkinoita voidaan kuvata tilanteena, jossa helpoimmat voitot on jo korjattu. Jäljellä oleviin vaihtoehtoihin on syytä suhtautua enemmän kuin valikoivasti. Vahva suhdannetilanne ja inflaation nopeutuminen helpottavat myös keskuspankkeja niiden purkaessa äärimmäisiä kannustimiaan. Ne otettiin käyttöön vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ja niitä laajennettiin velka- ja eurokriisin yhteydessä EMU-alueella vuonna 2012. Nyt jää nähtäväksi, onko talouden elpyminen riittävän omavaraista kestämään korkopolitiikan asteittaisen normalisoinnin. Aika ajoin rahoitusmarkkinoiden taival muuttuu myrskyisäksi, kun vuosisadan rahapoliittinen kokeilu saavuttaa päätepisteensä. Mitään muuta emme ole odottaneetkaan.

Teksti: Niklas Wellfelt

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2/2017 (julkaistu 20.12.2017)

Sovimme mielellämme kanssasi tapaamisen, jonka yhteydessä voimme yhdessä suunnitella, kuinka voimme palvella sinua ja perhettäsi. 

Kyllä kiitos, haluan lisätietoa Ålandsbankenin tarjonnasta!