Johtaminen ja hallinnointi

Ålandsbanken noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 -suositusta (Corporate Governance). Koodi tuli voimaan 1. tammikuuta 2016 ja korvasi aikaisemman listayhtiöiden hallinnointikoodin vuodelta 2010. Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän Keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin. Koodi on tarkoitettu Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi. Koodia sovelletaan ns. noudata tai selitä -periaatteen (comply or explain) mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeamat on ilmoitettava ja perusteltava. Yhtiön katsotaan noudattavan koodia, vaikka se poikkeaa yksittäisistä suosituksista edellyttäen, että poikkeama on ilmoitettu ja perusteltu.

Koodin soveltamisessa pankki poikkeaa suosituksesta 15 ”Valiokunnan jäsenten valinta” siten, että pankin palkitsemisvaliokuntaan kuuluu asiantuntijajäsen, joka ei ole pankin hallituksen jäsen. Asiantuntija on myös valiokunnan puheenjohtaja. Poikkeama tehdään palkitsemisvaliokunnan kokemus- ja osaamispohjan laajentamiseksi palkitsemisasioissa. Ulkopuolisen osaamisen tarve arvioidaan erikseen kulloinkin jäseniä nimitettäessä. 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 (corporate governance)

PDF PDF PDF

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua