Johdon ja sen lähipiirin Ålandsbankenin rahoitusvälineisiin tekemien liiketoimien ilmoittaminen

EU-asetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Ålandsbankenin johdolla sekä sen lähipiirillä on velvollisuus ilmoittaa Ålandsbankenin rahoitusvälineisiin tekemänsä liiketoimet 3.7.2016 lähtien.

Ilmoituksen on tapahduttava Ålandsbankenille ja Finanssi­valvonnalle viimeistään kolmen (3) työpäivän sisällä liiketoimen toteuttamisesta. Pankki suosittelee, että ilmoitus tapahtuu kahden (2) työpäivän sisällä liiketoimen toteutta­mi­sesta, jotta pankki ehtii julkistamaan pörssi­tiedotteen kolmen (3) työpäivän sisällä.

1. Ilmoituksen tekemistä koskeva ohje

Ilmoituksen tekemiseksi sinun on täytettävä Finanssivalvonnan lomake, jonka löydät tästa.

Tarvitsemasi perustiedot, jotta täyttäisit ilmoituksen oikein:

Ålandsbankenin LEI-tunnus

 7437006WYM821IJ3MN73

Ålandsbankenin osakkeiden kaupankäyntitunnukset

 ALBAV (A-osake)

 ALBBV (B-osake)

Ålandsbanken osakkeiden ISIN-koodit

 

 (A-osake): FI0009000103

 (B-osake): FI0009001127

Ilmoitusnumero (notification reference)

 Luodaan automaattisesti, ei tarvitse täyttää

Muita rahoitusvälineitä koskevien perustietojen osalta ota ystävällisesti yhteyttä arvopaperin­välittäjääsi.

Lomake lähetetään sähköpostitse Finanssivalvonnalle suojatulla sähköpostilla.

Mene verkkosivulle https://securemail.bof.fi/ sisäänkirjaudu ja lähetä lomake osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi.

Lomake on lähetettävä myös Ålandsbankenille. Lähetä se osoitteeseen transaktionsrapportering@alandsbanken.fi.

Ilmoita myös puhelinnumerosi, mikäli Ålandsbankenin täytyy tavoittaa sinut ilmoituksesi johdosta.

Ålandsbanken tulee ilmoittamaan pörssitiedotteella kaikki pankille lähetetyt ilmoitukset, ilman raja-arvoja.

Huomaa, että sinulla on henkilökohtainen vastuu ilmoittaa kaikki tiedot oikein Ålandsbankenille samoin kuin ilmoituksen tekemisestä Finanssivalvonnalle. Ålandsbanken ei lähetä ilmoitustasi edelleen Finanssivalvonnalle.

2. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevia rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi:

·       Ålandsbankenin listatut osakkeet.

·       Ålandsbankenin vieraan pääoman ehtoiset välineet, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset.

·       Ålandsbankenin osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin liittyvät johdannaiset, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset.

·       Muut Ålandsbankenin osakkeisiin ja vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet (UCITS/AIF), indeksirahasto-osuudet, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja sijoitusobligaatiot, jos Ålandsbankenin rahoitusväline kohde-etuutena on vähintään 20 % tuotteesta.

Huomaa, että ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös kolmannen osapuolen sinun lukuusi tekemät liiketoimet (varainhoito) tai ns. vakuutuskuoren sisällä tehtävät liiketoimet silloin, kun sijoitus­sidonnaisiin vakuutussopimuksiin sisältyy Ålandsbankenin rahoitusvälineitä. Huomaa, että myös lainaukset ja panttaukset/panttausten muutokset on ilmoitettava.

Jos sinulla on kysyttävää tai jos ilmoittaminen ei toimi, ota ystävällisesti yhteyttä sähköpostitse transaktionsrapportering@alandsbanken.fi.