Tilintarkastajat

Pankilla on yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme tilintarkastajaa sekä tarvittava määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajiksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 uudelleen KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman sekä uusiksi tilintarkastajiksi KHT-tilintarkastajat Fredrik Westerholm ja Jessica Björkgren. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Konserniyhtiöt ovat vuonna 2019 maksaneet tilintarkastuspalkkiona yhteensä 406 839 (357 895) euroa sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi on maksettu palkkiona 109 428 (151 750) euroa sisältäen arvonlisäveron KPMG Oy Ab:n suorittamista konsulttitehtävistä.