Tilintarkastajat

Pankilla on yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme tilintarkastajaa sekä tarvittava määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajiksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 uudelleen KHT-tilintarkastajat Marcus Tötterman ja Mari Suomela. Uudeksi tilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja Daniel Haglund. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Konserniyhtiöt ovat vuonna 2017 maksaneet tilintarkastuspalkkiona yhteensä 337 711 (273 448) euroa sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi on maksettu palkkiona 129 736 (116 077) euroa sisältäen arvonlisäveron KPMG Oy Ab:n suorittamista konsulttitehtävistä.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua