Ålandsbanken Varainhoito

Ajattelemme tulevaisuuttasi – arvonluontia nousuissa, pääoman säilyttämistä laskuissa.


Varainhoidon sijoitusfilosofian lähtökohtana on terve harkinta ja riskienhallinta sekä pyrkimys toimia aina niin, että "ostaa halvalla, myy kalliilla".

Ålandsbanken - Tunnorna Fi

Toimintamme perustana on kaksi suhdannevaihetta: "Arvonlisäystä nousuissa ja pääoman säilyttämistä laskuissa." Markkinoiden noustua pitkään pyrimme minimoimaan salkkuun kohdistuvat riskit keskittymällä enemmän pääoman säilyttämiseen kuin aggressiiviseen lisätuoton keräämiseen. Pääomaa säilyttävässä vaiheessa pyrimme monin tavoin suojaamaan salkun voimakkailta laskuilta. Koko sijoitussyklissä tämän toimintatavan tulisi mielestämme tuottaa sijoittajille lisäarvoa.

Käsityksemme mukaan myös markkinoiden laskusuhdanteet on tärkeää hoitaa hyvin. Yksinkertaistetusti tämä tarkoittaa, että emme seuraa mukana aivan alas asti. Silloin seuraavassa nousuvaiheessa salkun arvo voi alkaa markkinoita korkeammalta tasolta, ja tämä muodostaa valtaosan reseptistä, jolla luomme säästäjillemme pitkän aikavälin lisäarvoa.

Ålandsbanken - Diagram Fi

Dynaamisuus ja aktiivisuus ovat varainhoitomme avainsanoja, niin osakkeiden, korkojen kuin allokaatiopäätösten osalta. Pyrkimyksemme on luoda lisäarvoa asiakkaillemme. Aktiivisena varainhoitajana emme takerru indekseihin vaan ajattelemme aina asiakkaan etua. Dynaamisuus puolestaan viittaa riskitason jatkuvaan hallintaan salkuissamme ja rahastoissamme. Vahva markkinanäkemyksemme näkyy selvästi salkkujemme ja rahastojemme sijoituksissa, jotka ajoittain voivat poiketa merkittävästikin vertailuindekseistään.

Tarjoamme myös allokaatioratkaisuja eri omaisuuslajien välillä. Pyrimme jatkuvasti löytämään optimaalisen tasapainon salkun korko- ja osakesijoitusten välillä. Omien rahastojemme lisäksi voimme myös sijoittaa maailman johtavien salkunhoitajien rahastoihin – teemme kaikkemme tarjotaksemme sinulle parhaita mahdollisia kokonaisratkaisuja sijoitussalkussasi. 

Kotimarkkinamme Pohjoismaat ovat sijoitustoimintamme keskiössä. Näillä markkinoilla analysoimme yksittäisiä yhtiöitä luodaksemme parasta mahdollista lisäarvoa asiakkaillemme. Pohjoismaiden ulkopuolelta tarjoamme alueellisesti ja globaalisti sijoittavia osakerahastoja. Korkorahastovalikoimamme kattaa lyhyet ja pitkät korot sekä yrityslainarahastot.

Pohjoismaisen osakeanalyysin ohella pyrimme luomaan ylituottoa myös makroanalyysin avulla. Uskomme, että makrotaloudelliset tekijät laajalti ohjaavat omaisuuslajien kehitystä pitkällä aikavälillä. Edellä mainitut menetelmät, yhdistettynä kvantitatiivisiin mallinnusmenetelmiimme, luovat yhdessä kokonaiskuvan sijoitusfilosofiastamme. Tämä tarkoittaa myös sitä, että me emme ole riippuvaisia tietystä sijoitustyylistä.

Julkaisemme kuukausittain Markkinakatsauksen, jossa esitetään näkemyksemme talouden kehityksestä. Kerromme siinä myös, onko riskitaso mielestämme noussut vai laskenut ja millainen varallisuusluokkien välisen allokoinnin tulisi olla. Tavoitteenamme on pitää toimintamme mahdollisimman läpinäkyvänä asiakkaille. Siksi Markkinakatsaus ei ole pelkkää paperia, vaan se kuvastaa sijoitussalkkujemme yleistä positiointia. Yhdistelmärahastojemme osuudenomistajan on helppo seurata sijoitusten kohdentamisen muutoksia ajan mittaan. Aktiivisina salkunhoitajina, jotka toisinaan ostavat suuria positioita, koemme silloin tällöin myös suuria tuoton vaihteluita suhteessa indeksiin. Vaihtelut voivat liittyä vahvempiin ja heikompiin kausiin, joina etsimme filosofiamme mukaisesti lisäarvoa hallitsemalla riskejä parhaalla mahdollisella tavalla säästäjiemme eduksi. Ålandsbankenin rahastot antavat turvaa, ja säästäjän etu on niissä etusijalla.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua