Siirry pääsisältöön

Osakeindeksiobligaatio Recovery Saksa 2013

Myyntiesite

Esite

Osavuosikatsaus, tammikuu - syyskuu 2013

Vuosikertomus 2012

Vuosikertomus 2011

Lopulliset osallistumisasteet ja lainan pääoma

Lainakohtaiset riskit

Liikkeseenlaskijariski

Obligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski. Se tarkoittaa sitä, että obligaatio on riippuvainen liikkeeseenlaskijan eli Ålandsbankenin taloudellisesta kyvystä täyttää velvollisuutensa eräpäivänä. Mikäli liikkeeseenlaskija tulisi maksukyvyttömäksi,sijoittaja saattaa menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain riippumatta siitä, miten kohde-etuus on kehittynyt. Toisin sanoen, mikäli Ålandsbanken tulee maksukyvyttömäksi, on olemassa riski, että sijoittamaasi rahamäärää ei voida maksaa takaisin. Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus voi muuttua sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Ålandsbanken on laskenut liikkeeseen erillisen liikkeeseenlaskuohjelman alla vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja, joiden vakuus muodostuu olennaisesta osasta liikkeeseenlaskijan lainakannasta.

Likviditeettiriski

Sijoittajan tulee nähdä obligaatio ensisijaisesti sijoituksena, joka pidetään eräpäivään asti. Sijoitusaikana obligaation arvo voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin nimellismäärä. Asiakkaalle, joka kurssinousun johdosta tai muusta syystä haluaa myydä obligaation ennen eräpäivää, Ålandsbanken asettaa normaaleissa markkinaolosuhteissa ostokurssin. Obligaation ennenaikainen myynti voi aika ajoittain vaikeutua esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden tai teknisten vikojen vuoksi.

Markkinariski

Markkina-arvo voi sijoitusajan kestäessä olla korkeampi tai alhaisempi kuin alkuperäinen emissiokurssi. Markkina-arvo on riippuvainen useista tekijöistä ja matemaattisista riskimalleista. Arvo riippuu lähinnä, muttei yksinomaan, korkojen liikkeistä, kohde-etuuden kehityksestä, volatiliteetista ja jäljellä olevasta sijoitusajasta. Liikkeeseenlaskija voi tietyissä rajoitetuissa tilanteissa lunastaa obligaation ennenaikaisesti ja ennenaikainen lunastussumma voi tällöin olla sekä korkeampi että alhaisempi kuin alun perin sijoitettu rahamäärä. Myynnin tapahtuessa ennen eräpäivää sijoittajan riskinä on, että obligaation arvo voi olla alhaisempi kuin nimellismäärä. Mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäivää ennenaikainen myynti tapahtuu, sitä suurempi riski, että obligaation arvo alittaa sekä alun perin sijoitetun rahamäärän että nimellismäärän. Obligaation pääomaturva on voimassa ainoastaan varsinaisena eräpäivänä.

Osallistumisriski

Kohde-etuuden kehitys on ratkaisevana obligaation tuotto-osan laskennassa. Kohde-etuuden tuleva kehitys riippuu monista tekijöistä ja sisältää monimutkaisia riskejä, kuten osakekurssiriskit, luottoriskit, korkoriskit, raaka-aineiden hintariskit, valuuttariskit ja/tai poliittiset riskit. Sijoitus obligaatioon antaa poikkeavan tuoton kuin suora sijoitus kohde-etuuteen, mikä johtuu arvostuspäivien vaikutuksesta indeksin laskettuun kehitykseen.

Takaisinmaksumäärän muutos

Takaisinmaksumäärää voidaan tarkistaa, mikäli tapahtuu olennainen muutos, esimerkiksi lainmuutos, joka vaikuttaa liikkeeseenlaskijan mahdollisuuteen maksaa takaisinmaksumäärä. Mikäli indeksi lakkautetaan tai sitä ei jollakin muulla tavoin julkisteta, tämä saattaa muuttaa takaisinmaksumäärää.

Pääomaturva

Sijoituksessasi on pääomaturva. Se tarkoittaa sitä, että kohde-etuuden kehityksestä riippumatta nimellispääoma maksetaan takaisin sijoitusajan päättyessä. Pääomaturva on voimassa ainoastaan takaisinmaksupäivänä (obligaation eräpäivä). Pääomaturva ei kata ylikurssia ja merkintäpalkkiota, ja niitä ei makseta takaisin. Ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollinen ainoastaan, mikäli suojausinstrumentti on purettava lain tai oikeuskäytännön johdosta. Obligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski, joka on kuvattu tarkemmin edellä.

Talletussuoja

Obligaatio ei kuulu Talletussuojarahaston piiriin.