Indeksiobligaatiot

Strukturoidut sijoitustuotteet on yleisnimitys useille tuotteille, mutta useimmiten niissä on kyse erimuotoisista indeksiobligaatioista, joita kutsutaan myös indeksijoukkolainoiksi.

Strukturoidut sijoitustuotteet voidaan rakentaa siten, että niihin sijoittamalla pääsee osalliseksi tietyn kohde-etuuden tai markkinan kehityksestä. Tällöin, ne voivat antaa paremman riskioikaistun tuoton kuin sijoitus suoraan kyseiseen kohde-etuuteen. Strukturoitujen sijoitustuotteiden kohde-etuuksia voivat olla esimerkiksi osakkeet, osakeindeksit, rahastot, valuutat, korot ja hyödykkeet.

Sijoita sijoitusriski tuntien

Indeksiobligaatiossa yhdistyvät kahden eri säästämismuodon parhaat puolet: osakkeiden antamat mahdollisuudet hyvään tuottoon ja obligaation turvallisuus. 

Indeksiobligaatioiden pääoma on turvattu. Pääomaturva tarkoittaa sitä, että vähintään sijoituksen nimellismäärä maksetaan takaisin eräpäivänä. Merkintäpalkkio ja mahdollinen ylikurssi eivät kuulu pääomaturvan piiriin. Indeksiobligaatioihin, kuten kaikkiin joukkolainoihin iittyy niin kutsuttu liikkeeseenlaskijariski eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija, Ålandsbanken, ei kykene maksamaan takaisin sijoittamaasi rahamäärää.

Miten indeksiobligaatiot toimivat?

Indeksiobligaatio koostuu pääomaturvatusta osasta ja kasvuosasta. Pääomaturvattu osa koostuu obligaatiosta, joka turvaa sen, että saat nimellismäärän takaisin eräpäivänä. Kasvuosa puolestaan antaa sinulle mahdollisuuden tuottoon. Kasvuosa on sidottu jonkin kohde-etuuden, kuten osakeindeksin, osakekorin, korkoindeksin, raaka-aineindeksin tai valuutan kehitykseen. Nimellispääoma on aina turvattu riippumatta siitä, miten kohde-etuus kehittyy.

Ålandsbanken on laskenut liikkeeseen indeksiobligaatioita yleisön merkittäväksi vuodesta 1996 lähtien, ja pankilla on niistä Suomen pitkäaikaisin kokemus. Ålandsbanken on Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n jäsen.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua