Indeksiobligaatioon sijoitettu pääoma maksetaan takaisin obligaation eräpäivänä. Indeksiobligaatioita on saatavana eri riski- ja tuottomahdollisuuksilla. Yleisin on kuitenkin vaihtoehto, jossa tuotto on määritelty osuudeksi jonkin pörssi-indeksin noususta ja nimellispääoma on turvattu. Indeksiobligaatioiden sijoitusaika on yleensä 2 - 7 vuotta ja tuotto maksetaan useimmiten sijoitusajan päättyessä. Obligaatioon liittyy kuitenkin aina liikkeeseenlaskijariski eli Ålandsbankenin taloudellinen kyky täyttää velvollisuutensa. Jos Ålandsbankenista tulisi maksukyvytön, on olemassa riski, etää sijoittamasi rahamäärää ei voida maksaa takaisin osittain tai kokonaan.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua