Indeksiobligaation tuotto

Indeksiobligaation tuotto on kokonaan tai osittain sidottu valitun markkinan kurssikehitykseen. Jokaisella yksittäisellä indeksiobligaatiolla on omat erityisominaisuutensa. Osallistumisaste ilmaisee, miten suuren osuuden kurssinoususta sijoittaja saa indeksiobligaation eräpäivänä.

Esimerkki 1: Sijoitat 1.000 euroa osakeindeksiobligaatioon, jossa osallistumisaste on 85 % valitun pörssi-indeksin noususta. Indeksi on noussut obligaation lähtöpäivästä obligaation eräpäivään mennessä 50 %. Indeksiobligaatio antaa tällöin lainan eräpäivänä tuottoa 1.000 x 0,85 x 0,5 = 42,5 %, toisin sanoen saat takaisin pääomasi 1.000 euroa sekä tuottona 425 euroa.*

Esimerkki 2: Sijoitat 1.000 euroa osakeindeksiobligaatioon, jossa osallistumisaste on 85 % valitun pörssi-indeksin noususta. Indeksi on laskenut obligaation lähtöpäivästä obligaation eräpäivään mennessä 20 %. Tällöin saat lainan eräpäivänä takaisin nimellismäärän eli sijoittamasi 1.000 euron pääoman.*

Joissakin indeksiobligaatioissa on merkittävissä vaihtoehto, jossa maksetaan niin sanottu ylikurssi. Ylikurssi korottaa osallistumisastetta, sillä se käytetään useampien optioiden ostamiseen. Tällä tavoin sijoittaja voi saavuttaa tuoton, joka on korkeampi kuin kohde-etuuden tuotto. Ylikurssi ei ole pääomaturvattu.

Esimerkki 1: Sijoitat 1.000 euroa osakeindeksiobligaatioon, jossa on 10 %:n ylikurssi, eli 1.100 euroa. Osallistumisaste on 180 % valitun pörssi-indeksin noususta. Indeksi on noussut obligaation lähtöpäivästä obligaation eräpäivään mennessä 50 %.Indeksiobligaatio antaa tällöin lainan eräpäivänä tuottoa 1.000 x 0,5 x 1,8 = 90 %, toisin sanoen saat takaisin pääomasi 1.000 euroa sekä tuottona 900 euroa. Maksamaasi 10 %:n ylikurssia (100 euroa) ei makseta takaisin.*

Esimerkki 2: Sijoitat 1.000 euroa osakeindeksiobligaatioon, jossa on 10 %:n ylikurssi, eli 1.100 euroa. Osallistumisaste on 180 % valitun pörssi-indeksin noususta. Indeksi on laskenut obligaation lähtöpäivästä obligaation eräpäivään mennessä 20 %, ja saat takaisin 1.000 euron nimellispääomasi. Maksamaasi 10 %:n ylikurssia (100 euroa) ei makseta takaisin.*

* Yllä olevissa esimerkeissä ei ole huomioitu veroseuraamuksia.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua