Miten indeksiobligaatiota verotetaan?

Indeksiobligaation tuotto lasketaan lähdeveron alaiseksi korkotuloksi, ja sitä verotetaan lähdeverosta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (30 prosenttia tammikuussa 2012). Korkotulo, josta maksetaan lähdeveroa, ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Veroilmoituksessa ei tarvitse ilmoittaa pääomaa eikä korkotuloa, josta on maksettu lähdevero. Korkotulon lähdevero koskee Suomessa yleisesti verovelvollisia luonnollisia henkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä.

Merkintäpalkkion ja mahdollisen ylikurssin katsotaan olevan osa hankintamenoa, ja niitä ei saa vähentää varsinaisesta tuotosta, koska tuotto on lähdeveronalaista, vaan ainoastaan sijoitetusta rahamäärästä. Merkintäpalkkion ja mahdollisen ylikurssin johdosta syntyy sen vuoksi luovutustappio, joka voidaan kuitata mahdollisista luovutusvoitoista samana vuonna tai viitenä seuraavana vuonna.

Jos indeksiobligaatio myydään ennen eräpäivää, syntyy luovutusvoitto tai ‑tappio. Luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutustappion voi puolestaan vähentää luovutusvoitoista samana vuonna tai viitenä seuraavana vuonna.

Esimerkki 1: Jos obligaatio pidetään eräpäivään asti, kurssikehitys + 50 %

Sijoitettu pääoma: 1.000 euroa
Osallistumisaste: 85 %
Kurssikehitys: + 50 %

Sijoitat 1.000 euroa indeksiobligaatioon, jossa osallistumisaste on 85 % valitun pörssi-indeksin noususta. Indeksi on noussut obligaation lähtöpäivästä obligaation eräpäivään mennessä 50 %. Tällöin saat lainan eräpäivänä tuottona 1.000 x 0,85 x 0,5 = 42,5 %, toisin sanoen saat takaisin pääomasi 1.000 euroa sekä tuottona 425 euroa. Koskaindeksiobligaation tuoton katsotaan olevan lähdeveron alaista tuloa, 425 euron tuottoa verotetaan 30 %:n mukaan (verokanta tammikuussa 2012), eli tuottosi veron jälkeen on 425 euroa - 127,50 euroa = 297,50 euroa. Jotta nettotuottosi voidaan laskea, voitosta täytyy vähentää myös 1,5 %:n merkintäpalkkio.

Voitto: 425 euroa
Vero (30 %): 127,50 euroa
Merkintäpalkkio (1,5 %): 15 euroa
Nettotuotto = 282,50 euroa

Jos sinulla on muita luovutusvoittoja, 15 euron merkintäpalkkiosta muodostuva luovutustappio voidaan vähentää niistä, jolloin lopullinen nettotuottosi veron jälkeen on edellä olevassa esimerkissä 287 euroa.

Esimerkki 2: Jos obligaatio pidetään eräpäivään asti, kurssikehitys - 20 %

Sijoitettu pääoma: 1.000 euroa
Osallistumisaste: 85 %
Kurssikehitys: - 20 %

Sijoitat 1.000 euroa indeksiobligaatioon, jossa osallistumisaste on 85 % valitun pörssi-indeksin kehityksestä. Indeksi on laskenut obligaation lähtöpäivästä obligaation eräpäivään mennessä 20 %. Tällöin saat lainan eräpäivänä takaisin nimellismäärän eli sijoittamasi 1.000 euron pääoman.

Kohde-etuuden tuleva kehitys riippuu monista tekijöistä. Tarkempi kuvaus tästä on jäljempänä kohdassa Riskit, katso osallistumisriski.

Esimerkki 3: Jos obligaatio myydään ennen eräpäivää, kurssikehitys + 50 %

Sijoitettu pääoma: 1.000 euroa
Osallistumisaste: 85 %
Kurssikehitys: + 50 %

Sijoitat 1.000 euroa indeksiobligaatioon, jossa osallistumisaste on 85 % valitun pörssi-indeksin noususta. Sen sijaan että pitäisit obligaation eräpäivään asti, päätät myydä sen ennenaikaisesti. Kohde-etuutena oleva pörssi-indeksi on myyntiajankohtaan mennessä noussut 50 % obligaation lähtöpäivästä. Tällöin saat tuottona 1.000 x 0,85 x 0,50 = 42,5 %, toisin sanoen saat takaisin pääomasi 1.000 euroa sekä tuottona 425 euroa.

Voitto: 425 euroa
Merkintäpalkkio (1,5 %): 15 euroa
Voitto merkintäpalkkion vähentämisen jälkeen: 410 euroa
Vero (30 %): 123 euroa

Nettotuotto = 287 euroa

Koska olet myynyt indeksiobligaation ennenaikaisesti, luovutusvoiton katsotaan olevan pääomatuloa ja sitä verotetaan 30 %:n mukaan (verokanta tammikuussa 2012). Luovutusvoitto lasketaan siten, että obligaation 1.425 euron luovutushinnasta vähennetään merkinnän yhteydessä maksamasi 1.015 euroa (1.000 euroa + 15 euron merkintäpalkkio). Tällöin verotettava luovutusvoittosi on 410 euroa. Kun siitä on vähennetty veroa 123 euroa, nettotuottosi on 287 euroa.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua