Siirry pääsisältöön

Säästä Itämeritilille - pelasta Itämeri

Ålandsbanken välittää ympäristöstä ja haluaa osallistua Itämeren suojelutyöhön. Vuodesta 2015 lähtien olemme jakaneet bonukset Itämeriprojektin kautta.

Tuemme vuosittain lahjoituksillamme Itämeren suojelutyötä tukevia projekteja. Tukea hakevien projektien tulee täyttää tietyt kriteerit, jotka liittyvät Itämeren tilan parantamiseen. Tähän mennessä olemme tukeneet niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä 2.000.000 eurolla.

Tukea jaetaan kerran vuodessa.

Hakemukset Itämeriprojektin kautta

Kategoriat

Projekti DIGITAALINEN INNOVAATIO

  • Uusi kategoria digitaalisille innovaatioille edistää kestävää elämäntapaa, kestävää teollisuutta ja kestäviä elintarvikemarkkinoita, jotka johtavat terveempään ympäristöön Itämerellä ja sen lähialueilla. Digitaalisella innovaatiolla tarkoitamme sitä, että innovaation/projektin digitalisoituminen tuo mukanaan sellaista lisäarvoa, jota ei muilla tavoin voi saavuttaa.

Projekti INNOVATIIVISET KILOGRAMMAT

  • Tässä kategoriassa vastaanotamme hakemuksia projekteista, joilla on selkeä mitattava vaikutus. Ne esim. vähentävät fosfori- tai typpipäästöjä kiloissa/tonneissa lähellä vesistöjä/Itämerta, pienentävät kilogrammamääräisesti haitallisia aineita tai vastaavaa. Projektien tulee sisältää innovatiivinen elementti (esim. tuote, menetelmä, ratkaisu, liikeidea tai teknologia, joka vaikuttaa lupaavalta tai toimii ja on uusi).

Projekti, joka OSALLISTAA

  • Tässä kategoriassa otamme vastaan hakemuksia projekteista, joiden tavoitteena on asenteen tai käyttäytymisen muuttaminen, ympäristökasvatus, tiedottaminen, viestintä tai vastaava. Hakemuksessa tulee selvästi käydä ilmi projektin odotettu vaikutus, kuten minkä tyyppinen muutos käyttäytymismalleissa saadaan aikaan ja paljonko ihmisiä tavoitetaan.

Projekti PAIKALLINEN VESIENSUOJELU

  • Tässä kategoriassa vastaanotamme hakemuksia projekteista, joilla on selkeä paikallinen fokus ja jotka sisältävät konkreettisen vesiensuojelun elementin (nk. ruohonjuuritason projekti). Näemme ansiokkaana, että projekti osallistaa erityyppisiä toimijoita alueella, kuten elinkeinoelämää, kouluja, yhdistyksiä, paikallisia viranomaisia jne. muodostaen uusia yhteistyökuvioita.

TUOMARISTON TEHTÄVÄ

  • Tässä kategoriassa Itämeriprojektin tuomaristo julkistaa lapsille ja nuorille suunnatun tehtävän. Tarkoituksena on löytää innovatiivinen, ”out-of-the-box” -ratkaisu, joka saa ihmiset ryhtymään tuumasta toimeen. Mitä vaaditaan? Miten voidaan muuttaa ihmisten ruokailutottumuksia, ostoskäyttäytymistä ja matkustustapoja? Kuinka tiedosta ja osaamisesta edetään osallistumiseen ja toimintaan?