Siirry pääsisältöön

Tili rekisteröimättömälle yhdistykselle/yhteisölle (esimerkiksi koululuokalle)

Mikä on rekisteröimätön yhdistys tai yhteisö?

Rekisteröimättömällä yhteisöllä/yhdistyksellä tarkoitetaan luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä koostuvaa ryhmää, jota ei ole rekisteröity yhdistysrekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin. Tällaisia rekisteröimättömiä yhteisöjä ovat esimerkiksi koululuokat ja kahvikassat.

Asiakkuuden perustaminen ja tilin avaaminen

Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeushenkilö, joten sen nimiin ei voi avata tiliä. Tilin avaamiseksi teemme tilisopimuksen yhden tai mieluiten useamman vastuuhenkilön nimiin. Perustamme asiakkuuden siis pankin ja tilin avaavien henkilöiden välille, emme rekisteröimättömän yhdistyksen ja pankin välille.

Rekisteröimättömän yhdistyksen tai yhteisön tilin liitetiedostoksi suositellaan laadittavan yhdistyksen perustamiskokouksessa pöytäkirja tai muistio, josta käy ilmi päätös tilin avaamisesta, tilinhaltijoista ja henkilöistä, joilla on oikeus käyttää tiliä sekä muuttaa ja lopettaa tiliin liitettyjä palveluita.

Suosittelemme, että tili avataan 2-3 henkilön nimiin.

Huomioithan:

  • Pankin näkökulmasta tilinhaltijat ovat tilivarojen omistajia, ja heillä on oikeus määrätä tilillä olevista varoista.

  • Tilinhaltijat ovat henkilökohtaisesti vastuussa tilivarojen käytöstä rekisteröimättömälle yhdistykselle.

  • Tilitapahtumiin on hyvä kirjoittaa selkeä viesti, jotta ei synny epäselvyyksiä kenen tilivaroista on kyse.

  • Tilin varat katsotaan lähtökohtaisesti tilin omistajien henkilökohtaisiksi varoiksi esimerkiksi kuolemantapauksessa tai eri viranomaisten, kuten KELA:n tai ulosottoviraston näkökulmasta. Pankki ei vastaa kolmansille tahoille siitä, kuuluuko varallisuus henkilöasiakkaalle vai yhdistykselle.

  • Rekisteröimättömän yhteisön tiliä ei ole suositeltavaa avata sellaisen henkilön nimiin, joka saa harkinnanvaraisia etuuksia tai jolla on varojen ulosmittauksen uhka.

Jos rekisteröimättömän yhteisön käyttöön tulevaa tiliä ei haluta avata yksittäisten henkilöiden nimiin, vaihtoehtona on rekisteröidä yhteisö. Tällöin voimme avata tilin rekisteröidyn yhteisön nimiin.