Studielån smidigt via Internetkontoret

Om studiestödet inte räcker till kan du ansöka om ett studielån. Om du är 18 år, har Ålandsbankens Internetkontor och blivit beviljad studielån med stats- eller landskapsborgen, kan du sköta ditt studielån på Internetkontoret.

Studielån smidigt via Internetkontoret

Om studiestödet inte räcker till kan du ansöka om ett studielån. Om du är 18 år, har Ålandsbankens Internetkontor och blivit beviljad studielån med stats- eller landskapsborgen, kan du sköta ditt studielån på Internetkontoret.

När du har fått ditt borgensbeslut från FPA går du in på Internetkontoret och aktiverar ditt lån. Beslutet från FPA skickas elektroniskt till oss. I samma stund vi fått beslutet får du tillgång till pengarna via Internetkontoret.

För statsborgen beviljas studielånet följande bankdag efter att ansökan fyllts i på Internetkontoret före kl. 17.00 föregående bankdag.

Med landskapsborgen beviljas studielånet direkt efter det att du gjort ansökan i Internetkontoret samt lämnat in borgensbeslutet i original till banken.

Fördelar med studielån via Internetkontoret

Smidigt – du behöver inte besöka bankkontoret utan kan sköta hela processen med studielånet på Internetkontoret, oavsett var i världen du befinner dig och vilken tidpunkt på dygnet det är.

Flexibelt – du överför själv det belopp du behöver till ditt konto via Internetkontoret.

Snabbt – du kan lyfta ditt studielån med statsborgen nästa bankdag och ditt studielån med landskapsborgen direkt, om du har borgen i ordning.

Studera utomlands

Om du ska studera i Sverige hjälper vi dig så att du kostnadsfritt får tillgång till ett studentpaket som innehåller konto, kort och digitala tjänster. Vi hjälper dig naturligtvis också om du planerar att studera i något annat land.

Detta kan även intressera dig