Unit Linked placeringsförsäkring

Är du en aktiv fondplacerare?

  • Unit Linked placeringsförsäkring är en fondanknuten placeringsförsäkring.

  • Du kan placera i Ålandsbankens alla dagligt handlade fonder med sparlivförsäkringarnas fördelar.

  • Du har möjlighet att inom försäkringen byta fonder utan att behöva betala skatt på en eventuell överlåtelsevinst. Kapitalinkomstskatt betalar du på vinsten när du tar vinst ut ur försäkringen.

  • Unit Linked placeringsförsäkring passar dig som har ett placeringsbart kapital på minst 10.000 euro.

SEB Life är försäkringsgivare av Unit Linked placeringsförsäkring.

Detta kan även intressera dig