Internetkontoret ger dig frihet och kontroll

Vårt Internetkontor ger dig en helhetsbild av din ekonomi. Här sköter du enkelt en stor del av dina bankärenden.

Internetkontoret

Internetkontoret ger dig frihet och kontroll

Vårt Internetkontor ger dig en helhetsbild av din ekonomi. Här sköter du enkelt en stor del av dina bankärenden.

På Internetkontoret kan du till exempel:

 • Placera i fonder, aktier och andra värdepapper.
 • Följa utvecklingen av dina placeringar.
 • Sköta alla dina betalningar och kategorisera dem så att du ser vart pengarna går.
 • Ansöka om kort och lån.
 • Få en total överblick över alla dina engagemang hos oss.
 • Kontakta oss i olika ärenden.
 • Kontrollera dina transaktioner, de finns sparade minst 18 månader tillbaka i tiden.

Frågor och svar

Säkerhet och rekommendationer

Villkorsförändringar

Vi utvecklar våra digitala banktjänster och är glada över att inom en snar framtid kunna erbjuda våra kunder en ny Mobilbank. Mobilbanken kommer att bli tillgänglig att laddas ner från App Store och Google Play inom detta år.

Våra allmänna villkor för digitala tjänster kommer att kompletteras med delar som rör Mobilbanken och uppdateras med nya särskilda villkor för Mobilbanken. Vi passar samtidigt på att göra språkliga justeringar i villkoren. Även våra allmänna villkor för mottagande av e-faktura i Internetkontoret och våra allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet anpassas för den nya Mobilbanken.

Följande förändringar i de allmänna villkoren för digitala tjänster vill vi särskilt uppmärksamma:

 • Punkt 11 (tidigare 13) har ändrats så att ett digitalt meddelande anses ha nått mottagaren senast sjunde (7) dagen efter avsändandet.
 • Punkt 13 om Immateriella rättigheter har tillkommit.
 • Nya ”Särskilda villkor för Mobilbanken som applikation för iOS och Android” har tillkommit.

I de allmänna villkoren för mottagande av e-faktura i Internetkontoret uppmärksammar vi följande mindre förändringar:

 • Ändrat namn på villkoren till ”Allmänna villkor för e-faktura via digitala tjänster”.
 • Punkt 5 utgör en sammanslagning av tidigare punkt 5 och 6.

I de allmänna villkoren för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet har vi gjort följande ändring:

 • Punkt 4 omfattar numera även betalningar gjorda via Mobilbanken. Dessutom har brytningstidpunkten för betalningar via samtliga digitala tjänster senarelagts från kl.21.00 till kl.22.45.

Förändringarna träder i kraft den 1 november 2015. Vi rekommenderar att du bekantar dig med de nya villkoren.

Nya allmänna villkor för digitala tjänster som träder i kraft den 1 november 2015
Nuvarande allmänna villkor för digitala tjänster gäller t.o.m. den 31 oktober 2015

Nya allmänna villkor för e-faktura via digitala tjänster som träder i kraft den 1 november 2015
Nuvarande allmänna villkor för mottagande av e-faktura i Internetkontoret gäller t.o.m. den 31 oktober 2015

Nya allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet som träder i kraft den 1 november 2015
Nuvarande allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet gäller t.o.m. den 31 oktober 2015

Mobilbanken

Mobilbanken

Ålandsbankens Mobilbank är en förenklad version av Internetkontoret där du kan följa upp och utföra dina bankärenden oberoende av tid och plats. Du kan börja använda Mobilbanken direkt om du redan har ett avtal om digitala tjänster och använder Internetkontoret.

 • Du har Internetkontoret i din ficka dygnet runt.
 • Alla dina kontouppgifter visas i realtid.
 • En kostnadsfri tjänst för dig som har Ålandsbankens Internetkontor, du betalar endast avgift för internetuppkoppling till din mobiloperatör.
MOBILBANKEN I TRE STEG

1. Skriv in adressen https://mobile.alandsbanken.fi på din mobil eller smartphone.

2. Logga in med ditt användar-ID, lösenord och ange kod enligt given position från din kodtabell – samma som för Internetkontoret.

3. Gör dina bankärenden. Logga ut och töm cacheminnet.

LÄGG TILL MOBILBANKEN SOM BOKMÄRKE

Du kan enkelt lägga till Mobilbanken som ett bokmärke på din smartphone. Så här gör du:


Windows Phone
: Gå till https://mobile.alandsbanken.fii din standardwebbläsare och välj ”fäst på startsidan” i menyn.

iPhone: Gå till https://mobile.alandsbanken.fii din standardwebbläsare och välj ”alternativpilen”. Klicka därefter på Å-ikonen med texten ”lägg till på hemskärmen”.

Android: Gå till https://mobile.alandsbanken.fii din standardwebbläsare och klicka på menu-knappen. Välj ”lägg till bokmärke”

Mobilbanken omfattar följande funktioner: Kontoupplysning, Ny betalning, Egen överföring, Mottagarregister, Kommande betalningar och Placeringsöversikt.

Kontoupplysning

Med kontoupplysningen kan du se saldo på dina konton samt de konton som du har dispositionsrätt till. Du ser samma konton i Mobilbanken som du ser på Internetkontoret. Kontoupplysningen ser du på Översikten dit du kommer direkt då du loggar in till Mobilbanken.

Genom att du väljer konto kan du se dina transaktioner 18 månader tillbaka i tiden.

Korthändelser
På Översiktsbilden ser du uppgifter om ditt Mastercard-kort. Väljer du kortnumret ser du inköpen som gjorts med ditt kort. Även inköp som gjorts med tilläggskort visas.

Ny betalning
Ny betalning kan du göra på två sätt: antingen genom att välja Ny betalning och fylla i mottagarens uppgifter eller genom att välja Ny betalning via mitt mottagarregister och då hämtas mottagarens uppgifter automatiskt från mottagarregistret. Användningen av mottagarregistret förutsätter att du tidigare registrerat mottagaren i ditt mottarregister.

När du fyllt i betalningsuppgifterna bekräftar du betalningen genom att ge kod enligt given position från din kodtabell.

Vill du registrera återkommande betalningar gör du detta i Internetkontoret.

Betalningarna du gör i Mobilbanken kontrolleras och behandlas enligt samma rutiner som betalningar från Internetkontoret.

Egen överföring
Mellan dina konton kan du göra snabböverföringar utan att behöva bekräfta dessa med engångskod. Överföringarna mellan dina egna konton sker omedelbart.

Mottagarregistret
Det mottagarregister du har i din Mobilbank är det samma som du har på ditt Internetkontor. De mottagare du lägger in i mottagarregistret i Mobilbanken syns även i Internetkontoret. I mottagarregistret lägger du in uppgifter om dina egna betalningsmottagare som du ofta gör betalningar till. Mottagarens uppgifter kan sen lätt hämtas när du registrerar en ny betalning.

Du skapar en ny mottagare i mottagarregistret genom att välja Skapa ny och sedan fylla i uppgifterna kring mottagaren. I Mobilbanken kan du även redigera och radera befintliga mottagare i ditt mottagarregister.

Kommande betalningar
Dina kommande in- och utbetalningar kan du se via Kommande betalningar. Vill du ändra eller ta bort betalningar som du själv har registrerat gör du detta från Internetkontoret.

Placeringsöversikt
I placeringsöversikten kan du se marknadsvärdet för dina egna förvar och de förvar du har förvaltningsbefogenhet till. På placeringsöversikten kan du också se information om dina försäkringar som du tecknat via Ålandsbanken.

Detta kan även intressera dig