Bostadssparkonto

Ålandsbankens bostadssparkonto är för dig som funderar på att köpa eller bygga din första bostad och har fyllt 15 år men inte 40 år. En förutsättning är att du tidigare inte ägt 50 % eller mer av en bostad.

Bekanta dig med vad vi kan erbjuda dig

Konton

På Ålandsbanken har du ett, eller flera, konton som en självklar del av vår service. Insättningar och betalningar styrs till och från kontot och dina kort kopplas till det.

Bostadssparkonto

Ålandsbankens bostadssparkonto är för dig som funderar på att köpa eller bygga din första bostad och har fyllt 15 år men inte 40 år. En förutsättning är att du tidigare inte ägt 50 % eller mer av en bostad.

Hur mycket behöver jag spara?

Spara minst 10 % av bostadens anskaffningspris i minst åtta kalenderkvartal. Kalenderkvartalen behöver inte följa varandra. Minimibeloppet är 150 euro per kvartal och maximibeloppet är 3 000 euro per kvartal. Under spartiden har du ingen lyfträtt.

För dig som fyllt 15 år men inte 18 år gäller därtill att insättningarna ska bestå av medel som du förvärvat genom eget arbete.

Vad är räntan på kontot?

Räntan på Ålandsbankens bostadssparkonto är årligen 1 % och den är skattefri. Räntan betalas till bostadssparkontot årligen. Du får även en årlig skattefri tilläggsränta på 4 %. Tilläggsräntan räknas från det år sparandet inleds och för högst fem kalenderår därefter. Tilläggsräntan utbetalas när bostadssparavtalets villkor uppfyllts, vid uppvisandet av köpebrev eller slutsyneprotokoll.

För dig som fyllt 15 år men inte 18 år räknas tilläggsräntan antingen från det datum då du ingår avtal om bostadssparande eller från den dag du fyller 18 år. Detta väljs då du ingår bostadsavtalet och tilläggsräntan betalas för högst fem kalenderår.

Hur fungerar bostadssparlån med räntestöd?

När BSP-sparandelen är fullgjord kan banken bevilja bostadslån till 90 % av bostadens köpe­summa eller av de beräknade kostnaderna för en egnahemsbyggare om spararen använder bostaden själv som stadigvarande bostad. Bostadslånet består av ett BSP-räntestödslån och ett eventuellt tilläggslån. Staten betalar en del av BSP-lånets räntor under de 10 första åren. Den anskaffade bostaden ska pantsättas som säkerhet för lånet.

Läs om Landskapsregeringens villkor på Åland.

Möjlighet till bostadssparlån
Sparande:minst 2 år (8 kalenderkvartal)
Minimi:150 euro/kvartal
Maximi:3 000 euro/kvartal
Ränta:1 %/år (per 4.11.2014)
Tilläggsränta:4 %/år (per 4.11.2014)

Detta kan även intressera dig