Konton

På Ålandsbanken har du ett, eller flera, konton som en självklar del av vår service. Insättningar och betalningar styrs till och från kontot och dina kort kopplas till det.

Primekonto – ditt dagliga konto

Till kontot kan du ansluta ett stort antal banktjänster, t.ex. betal- och kreditkort, Internetkontor och Mobilbank och kreditlimit. Det gör Primekontot till ett perfekt verktyg för dina vardagsfinanser.

Räntan på Primekontot är knuten till Ålandsbankens primeränta (ÅAB-prime).

Marknadsränteläget gör att ÅAB-prime för närvarande är 0,35 % (29.5.2019) och detta leder till att räntan på Primekontot i dagsläget blir 0 %. När ÅAB-prime förändras justeras Primekontots ränta i motsvarande grad.

Intervall, euro Referensränta minus marginal Ränta*
0 - 7 499,99 ÅAB-prime - 6,00 % 0,00 %
7 500,00 - 24 999,99 ÅAB-prime - 2,00 % 0,00 %
25 000,00 - 49 999,99 ÅAB-prime - 1,50 % 0,00 %
50 000,00 - ÅAB-prime - 1,00 % 0,00 %
*) Ränta 29.5.2019, ÅAB Prime = 0,35 %

För sparande erbjuder vi Ålandsbankens Östersjökonto eller tidsbundna placeringsdepositioner.