Kontaktlös betalning

Kort

Med Ålandsbankens internationella Östersjökort kan du betala och ta ut pengar var du än befinner dig. Våra Östersjökort tar dessutom ställning för ett friskare hav och ger dig möjligheten att följa din egen miljöpåverkan med hjälp av Åland Index. Korten har olika egenskaper och förmåner och en del av våra kort innehåller omfattande kortförsäkringar. Nu har vi uppdaterat vår kortdesign – de nya färgnyanserna gör det enklare att skilja korten från varandra.

Kontaktlös betalning

Vad menas med kontaktlös betalning?

Den kontaktlösa betalningen innebär att du som kortinnehavare kommer att kunna betala inköp upp till 50 euro genom att föra kortet nära betalterminalen. Du behöver varken sätta in kortet i betalterminalen eller knappa in din PIN-kod för att betalningen ska genomföras. Det räcker med att hålla ditt kort några centimeter från betalterminalen. När betalterminalen ger en ljud- och ljussignal vet du att betalningen lyckats. Kortinköp på över 50 euro betalar du däremot även i fortsättningen genom att sätta in kortet i betalterminalens chipläsare och slå in din PIN-kod.

Vilka kort innehåller funktionen för kontaktlös betalning?

Alla kort som har symbolen för kontaktlös betalning, radiovågorna, är försedda med möjligheten att betala kontaktlöst.
På ett kombi-kort är kontaktlös-funktionen kopplat till debitsidan på kortet.

På vilka ställen fungerar kortet?

Du kan använda ditt kort i hela världen, på alla betalställen som har Mastercard-symbolen. Du kan också använda kortet på internet och i uttagsautomater. Funktionen för kontaktlös betalning fungerar dock endast i de betalterminaler som har försetts med funktionen. De betalterminaler som är avsedda för kontaktlös betalning känner du igen på symbolen med radiovågor.

Ålandsbanken - contactless logo

Första gången du betalar kontaktlöst med ditt nya kort behöver du sätta kortet i betalterminalen och knappa in din PIN-kod. Därefter är funktionen för kontaktlös betalning aktiverad.

Är kontaktlös betalning säkert?

Kort med funktion för kontaktlös betalning är uppbyggda med samma säkerhetsteknik som vanliga betalkort med chip. Av säkerhetsskäl kommer betalterminalerna slumpvis att begära att du sätter kortet i betalterminalen och uppger din PIN-kod även då du gör inköp under 50 euro. I vissa situationer kan det till och med vara säkrare att använda kontaktlös betalning än att godkänna en transaktion med PIN-koden. Till exempel vid bardisken eller caféets kassa kan ingen se din PIN-kod, vilket minskar risken för missbruk ifall kortet mot förmodan skulle hamna i orätta händer. För att ytterligare öka säkerheten kan du begränsa kortets geografiska användning eller användning på internet. Det gör du enkelt via ditt Internetkontor, Mobilbanken eller på något av våra kontor.

Betalningar

Ålandsbanken erbjuder dig en mängd olika möjligheter för att du ska kunna utföra dina betalningar smidigt på det sätt som passar just dig.

Din eurobetalning når hela EU

Nu är det lätt att betala räkningar inom hela EU. En eurobetalning är det rätta alternativet för dig då du vill göra en betalning i euro till en mottagare inom Finland, övriga EU samt till Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz.

Internetkontoret och i Mobilbanken gör du dina eurobetalningar snabbt och enkelt. Du kan också spara all betalningsinformation i ditt egna mottagarregister, vilket underlättar vid nästa betalningstillfälle. Du kan såklart även göra betalningen på något av våra kontor.

Eurobetalning kallas även SEPA-betalning. SEPA står för Single Euro Payments Area, det gemensamma europeiska betalningsområdet.

Läs mer om SEPA här