Frågor & svar om aktiesparkontot

Vad är ett aktiesparkonto?

Aktiesparkonto är ett personligt penningkonto på vilket du kan överföra högst 50 000 euro. Pengarna kan investeras i aktier, som förvaras i ett förvar som är kopplat till ditt aktiesparkonto.

Kan vem som helst öppna ett aktiesparkonto?

Alla privatpersoner kan öppna ett aktiesparkonto. Observera att för minderåriga ska intressebevakarna (föräldrarna) öppna kontot, inte mor- eller farföräldrar.

Hur kan jag öppna ett aktiesparkonto?

Du kan öppna ett aktiesparkonto i Ålandsbanken genom att kontakta din kundansvariga eller genom att logga in på Internetkontoret och öppna aktiesparkontot själv. Gå in via Öppna tjänst > Öppna placeringstjänster > Aktiesparkonto.

Vad är nyttan med ett aktiesparkonto?

Skattemässigt kan det löna sig att placera i aktier genom ett aktiesparkonto istället för ett traditionellt förvar, eftersom du inte skattar för dividender och överlåtelsevinster när dessa kommer in på aktiesparkontot. Du kan alltså investera bruttobeloppen av intäkterna inom aktiesparkontot i aktier.

Däremot mister du förmånen att dividender endast beskattas till 85 procent i traditionella förvar. Du betalar normal kapitalinkomstskatt på all värdeökning som du lyfter ut från aktiesparkontot, inklusive dividendernas andel av värdeökningen. Om aktiesparkontot är lönsammare än ett traditionellt förvar för just dig beror på din placeringshorisont och aktivitet. Ju längre placeringshorisont och ju aktivare du är med att investera intäkterna inom aktiesparkontot, desto lönsammare är aktiesparkontot. Om du är skattskyldig även i ett annat land än Finland, kan det dock hända att ett aktiesparkonto inte är ett förmånligt alternativ skattemässigt.

Vad behöver jag veta före jag öppnar ett aktiesparkonto?

Att du inte får ha flera aktiesparkonton i flera banker samtidigt – det leder till skattekonsekvenser.

Jag har ett aktiesparkonto hos en annan bank men vill öppna ett på Ålandsbanken istället. Är det möjligt?

Ja, du kan avsluta och flytta över ett existerande aktiesparkonto från en annan bank till Ålandsbanken, utan att behöva realisera aktierna. Vi hjälper dig gärna. Kontakta då din kundansvariga.

Jag är intresserad av att öppna ett aktiesparkonto men vill ha hjälp med förvaltningen. Är det möjligt?

Ja, som Premium- eller Private Bankingkund hos oss kan du koppla diskretionär förvaltning till ditt aktiesparkonto. Det betyder att du ger våra aktieförvaltare i uppdrag att ta hand om hanteringen och uppföljningen av aktieplaceringarna. Den diskretionära förvaltningen är ämnad för portföljer med 50 000 euro i investerat belopp.

För mer information om diskretionär förvaltning, kontakta din kundansvariga.

Vilka aktier kan jag investera i inom ett aktiesparkonto?

Du kan investera i börslistade aktier både i Finland och utlandet.

Värdepappret i fråga ska:

* ingå i Ålandsbankens utbud av värdepapper och
* tillåtas enligt lagen om aktiesparkonto.

  Enligt lagen om aktiesparkonto tillåts aktier och motsvarande andelar samt depositionsbevis som:

  * är noterade på en börs eller multilateral handelsplats i Europa eller utanför EES
  * enligt emissionsvillkoren ska noteras på en börs eller multilateral handelsplats inom ett år från emissionen.

   Kan jag flytta över mina aktier från mitt förvar till aktiesparkontot?

   Nej, du kan endast sätta in pengar från ditt eget konto på Ålandsbanken till aktiesparkontot.

   Kan jag betala in svenska kronor på ett aktiesparkonto?

   Insättningar kan endast göras i euro.

   När kan jag lyfta ut medel från aktiesparkontot?

   Du bestämmer helt själv när du vill lyfta ut medel från aktiesparkontot.

   Vad behöver jag veta om uttag?

   Du kan endast ta ut pengar, inte värdepapper, och pengarna flyttas då till ditt eget konto på Ålandsbanken. När du tar ut medel från aktiesparkontot värderar banken aktiesparkontots sparmedel till deras marknadsvärde. Det görs för att beräkna hur stor del av uttaget som är avkastning. Avkastningen består av värdeökningen i investeringsobjekten samt räntor och dividender som betalats in på kontot.

   I samband med uttaget verkställer banken förskottsinnehållningen av kapitalinkomstskatt eller tar ut källskatt på den uttagna avkastningen i enlighet med gällande lagstiftning.

   Vad händer om investeringarnas värde ökar och överstiger 50 000 euro?

   Investeringarnas värde får öka obegränsat. Maximigränsen på 50 000 euro gäller endast för insättningar.

   Exempel: Om du har satt in 40 000 euro på aktiesparkontot och portföljens värde har stigit till 51 000 euro, kan du fortfarande sätta in 10 000 euro till innan insättningarnas totala belopp kommer upp till 50 000 euro.