Hur väljer jag rätt fonder?

Att välja fonder är inte alltid lätt. Vårt fondsortiment består av aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Alla Ålandsbankens fonder förvaltas aktivt, dvs. i linje med Ålandsbankens marknadssyn (inte indexorienterat) av våra erfarna portföljförvaltare med stöd av en gedigen investeringsprocess och analys. Här förklarar vi kort hur de fungerar. Våra rådgivare ger dig gärna råd om de olika alternativen.

Aktiefonder

Aktiefonder placerar sina medel i aktier. Historiskt sett har placeringar på aktiemarknaden långsiktigt gett den bästa avkastningen, men aktiekurserna kan variera kraftigt, vilket påverkar utfallet av placeringarna under olika tidsperioder. Aktiefonder är att föredra om du sparar på lång sikt, till exempel för att utöka din framtida pension eller för att spara barnbidraget så att pengarna kan användas ”efter 18-årsdagen”.

Blandfonder

Ålandsbankens Premium kapitalförvaltningsfonder räknas till blandfonder. Fonderna placerar i både aktier och räntebärande värdepapper och finns med olika risknivåer. Det innebär att den maximala andelen aktieplaceringar som fonderna kan ha varierar. Fördelningen mellan aktie- och ränteplaceringar styrs av Ålandsbankens marknadssyn, och kan i alla fonder variera från 0 % till högsta gränsen för varje fond (Premium 30: 50 % och Premium 50: 70 % beroende på Ålandsbankens bedömning av marknadsläget. Fondernas strategi är att skapa avkastning från aktiemarknaden i positiva marknadslägen, och bevara kapitalet möjligast väl i svaga marknadslägen. Fördelen med en kapitalförvaltningsfond är att den kan höja eller sänka andelen aktieplaceringar, beroende på marknadsläget. Detta kan göras utan att det påverkar beskattningen, vilket är bekvämt för placeraren.

Räntefonder

Räntefonder placerar sina medel i räntebärande värdepapper. Avkastningen är vanligen lägre än i aktiefonder, men å andra sidan har fonderna också normalt en lägre risknivå. Räntefondernas avkastningspotential och risk påverkas av vilken typ av tillgångar de placerar i och den tid som återstår tills obligationerna återbetalas.

Ålandsbankens räntefonder placerar huvudsakligen i noggrant valda företagsobligationer, emitterade av företag som vi känner väl.

Vi hjälper dig gärna att välja fonder som passar just dig och din situation.

Bekanta dig med Ålandsbankens fondutbud

Detta kan även intressera dig