Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Debenturlån 1/2013

Teckningstid 3.7 - 30.8.2013.

Emittent:

Ålandsbanken Abp

Lånetid:

5 år (3.7.2013–3.7.2018)

Ränta:

Fast ränta 2,30 % p.a.

Räntebetalning:

Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 3.7.2014.

Littera:

1 000 euro

Minimiteckning:

1 000 euro

Amortering:

20 % årligen

Emissionskurs:

Rörlig, 100 % vid emissionsstart

Säkerhet:

Ingen säkerhet har ställts för debenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser.

Teckningsprovision:

Ingen

Dokument

Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Debenturlån 1/2013 och till detta införlivade dokument.

Fastställt lånekapital och antal skuldebrev
Debenturlån 1/2013, faktablad
Debenturlån 1/2013, prospekt

Tillägg:

Tillägg 1 till Ålandsbanken Debenturlån 1/2013

Lista på hänvisade dokument:

Delårsrapport januari - juni 2013

Övrigt:

Möjlighet till återkallande av teckning av Debenturlån 1/2013