Kan jag köpa och sälja indexobligationer under placeringstiden?

Utgångspunkten för att göra en kapitalskyddad investering är att den bör ses som en placering som behålls placeringstiden ut. Det finns dock möjlighet till flexibilitet. Finns det behov av att frigöra kapital går det under normala förhållanden att sälja produkten till Ålandsbanken. Observera dock att kapitalskyddet gäller enbart på slutdagen. Om man säljer i förtid kan priset vara antingen högre eller lägre än den ursprungliga investeringen.

Detta kan även intressera dig