Hur är en indexobligation konstruerad?

Obligationen byggs upp så att banken delar upp placeringen i en obligationsdel och en optionsdel vilka tillsammans utgör 100 % av det placerade beloppet på obligationens startdag. Obligationsdelen kan t.ex. bestå till 90 % av det placerade beloppet och optionsdelen består av det resterande beloppet, i detta fall 10 % av det placerade beloppet.

Obligationsdelen låter banken placeras så att kapitalet växer till 100 % (det nominella placerade beloppet) på indexobligationens slutdag. För att få möjlighet till avkastning placeras den resterande optionsdelen i underliggande tillgångar som kan vara t.ex. en aktiemarknad.

Banken emitterar ofta en indexobligation med två olika alternativ: Försiktig och Offensiv. Om placeraren bestämmer sig för det offensiva alternativet innebär det att placeraren betalar en överkurs som inte har kapitalskydd. Denna överkurs placeras som en större optionsdel i underliggande tillgång och placeraren har därmed en möjlighet till en större avkastning. Placeraren tar de facto en högre risk eftersom överkursen inte är kapitalskyddad utan endast det nominella placerade beloppet är kapitalskyddat på förfallodagen. Obligationen har en emittentrisk.

Detta kan även intressera dig