Så här tecknar du indexobligationer

Ålandsbankens indexobligationer tecknar du antingen via Internetkontoret eller genom ett besök på något av våra kontor.

Som med alla andra placeringar lönar det sig att sprida riskerna. Indexobligationen erbjuder en god riskspridning eftersom den normalt bygger på ett brett urval aktier eller index. Det finns dessutom indexobligationer med olika inriktningar och olika underliggande tillgångar. Ålandsbankens målsättning är att vid varje givet marknadsläge hitta den konstruktion som erbjuder de bästa villkoren och förutsättningarna för placeraren. 

Hur placerar jag i indexobligationer och vad kostar det?

Ålandsbankens indexobligationer tecknar du antingen via Internetkontoret eller genom ett besök på något av våra kontor. Indexobligationerna ges vanligtvis ut i poster om 1000 euro. Har indexobligationen överkurs läggs den till varje post. Då du tecknar en indexobligation tillkommer en teckningsprovision. Behåller du obligationen hela placeringstiden och förvarar obligationen hos Ålandsbanken tillkommer inga andra kostnader.

Detta kan även intressera dig