Spara och placera

Vi värnar om din framtid – värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång.


Vi är en aktiv förvaltare som vågar sticka ut. Vi är aktiva och dynamiska i hela vår förvaltning. Detta gäller såväl aktier, räntor som allokering. Vår ambition är att skapa ett mervärde för våra kunder. Att vi är aktiva förvaltare innebär att vi inte är några indexkramare, utan söker det bästa ur kundens perspektiv. Vi är dynamiska vilket gör att vi anpassar risken i våra modellportföljer och fonder. När vi har en stark övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i våra portföljer och fonder jämfört mot respektive index.

Vi erbjuder även allokeringslösningar mellan flera olika tillgångsslag. Vi söker hela tiden den bästa mixen mellan aktier och räntor. Utöver våra egna fonder kan vi även komplettera med fonder från några av världens främsta fondförvaltare – allt för att kunna erbjuda så bra lösningar som möjligt.

Norden är vår hemmamarknad och vårt kärnområde där vi analyserar enskilda bolag för att hitta största möjliga mervärde för våra kunder. Utanför Norden erbjuder vi globala och regionala aktiefonder. Inom räntefonder erbjuder vi både korta och långa räntor, men även kreditobligationer.

Vår investeringsfilosofi bygger också på uppfattningen att vi kan skapa mervärde baserat på makroekonomiska faktorer, vilka vi anser förklarar stora delar av tillgångars utveckling. Tillsammans med våra kvantitativa modeller ger detta en heltäckande bild av vår förvaltningsfilosofi. Detta innebär också att vi inte är beroende av en enskild investeringsstil.

Kapitalförvaltningens investeringsfilosofi är ”Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång”.

Efter en längre tids stigande marknad har vi ambitionen att minska risken i portföljen och snarare vara kapitalbevarande än att aggressivt söka ytterligare avkastning. Då vi gått in i den kapitalbevarande fasen försöker vi på olika sätt skydda portföljen från kraftig nedgång. Över en investeringscykel anser vi att denna process borde skapa mervärde för investerare.

Du kan handla fonder genom att besöka närmaste kontor, kontakta din rådgivare eller handla direkt via Internetkontoret.

För att se hela vårt fondutbud, klicka här

Detta kan även intressera dig