17 aug 2021
Finland

Aktiesparkonto – nu med diskretionär förvaltning

Marhallan ostersjon klippor fyr hav kvinna

Nina Laakkonen, chef Private Banking, berättar i en kort film om aktiesparkontots fördelar.

För vem passar ett aktiesparkonto?

Ett aktiesparkonto passar för placerare som är intresserade av att placera i direkta aktier på ett skatteeffektivt sätt. Inom kontot kan du handla med finska och utländska börsnoterade aktier – utan omedelbara skattekonsekvenser.

Vilka är då aktiesparkontots fördelar jämfört med vanlig aktieplacering?

Största fördelen kommer med skatteeffektiviteten. Det vill säga beskattningen sker först i det skede när du som kund antingen lyfter medel från aktiesparkontot, eller avslutar hela aktiesparkontot. När du sålt aktier eller fått dividender kan du spara avkastningen på aktiesparkontot och sedan omplacera den – på så sätt kan du över tid få fördelar av ränta på ränta-effekten. Samtidigt är det skäl att komma ihåg att förluster inte heller får dras av förrän aktiesparkontot har avslutats, med andra ord då du säljer alla dina aktier och tar ut alla medel från aktieparkontot.

Övre gränsen för ett aktiesparkonto är 50 000 euro, vad innebär det i praktiken?

Det innebär att du kan överföra maximalt 50 000 euro till aktiesparkontot som du sedan kan börja placera i aktier. Gränsen på 50 000 euro gäller endast det insatta kapitalet, om man gör sina placeringar på ett bra sätt stiger de förhoppningsvis i värde. Med andra ord kan värdet på placeringarna över tid både överstiga och understiga den maximala gränsen. För att kunna öka på placeringarna måste man först lyfta ut motsvarande belopp.

Ålandsbanken har som första bank i Finland nyligen lanserat aktiesparkonto som är kopplat till aktiv förmögenhetsförvaltning, det vill säga diskretionär förvaltning.

Mot vem är det inriktat och vad är fördelarna med aktiv förmögenhetsförvaltning?

Vi lyssnar på våra kunder och det här behovet har uppstått hos våra kunder. Som Premium- eller Private Bankingkund kan du nu även koppla diskretionär förvaltning till kontot. Syftet med att vi har en aktivt förvaltad portfölj under aktiesparkontot är att kunna säkerställa ränta på ränta-effekten. Det vill säga placeringarna sköts på ett effektivt sätt. Vi tar hand om hanteringen och uppföljningen av aktieplaceringarna. Våra professionella aktieförvaltare följer och analyserar marknaden kontinuerligt och gör allokeringsbeslut i portföljen utifrån rådande marknadsläge. Ett aktiesparkonto med diskretionär förvaltning lämpar sig för alla som är intresserade av ett professionellt skött aktiesparkonto, och är ämnad för portföljer med 50 000 euro i investerat belopp.

Här kan du se en kort film om aktiesparkonto:

Notera att alla investeringar i värdepapper innebär en risk. Värdet på en investering, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!