15 nov 2018
Finland

Family Office

Alandsbanken Private Banking Helsingfors Helsinki Bank Finland Suomi

Nina Laakkonen

Chef Private Banking Finland

Ålandsbanken Family Office består av ett team erfarna specialister som jobbar med kunders helhetslösningar, s.k. finansiell planering.

Med finansiell planering avser vi en helhetsgenomgång av ekonomin, innefattande placerings och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridik samt försäkringsalternativ. En viktig del av våra kunders förmögenhetsplanering är att beakta beskattningen och familjejuridiken. Inom familjejuridiken hjälper våra jurister våra kunder att se över sin situation och ser till att alla viktiga handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakter är i sin ordning. Internationella situationer kan medföra överraskande skattekonsekvenser.

Förutom ovannämnda dokument hjälper vi på Private Banking våra kunder med rådgivning och expertis gällande övriga juridiska och skatterelaterade frågor. Våra jurister har både kunskap och erfarenhet av flertalet olika situationer och strukturer. I mer komplicerade fall, såsom utlandsflytt har vi samarbetspartners som vi kan hänvisa våra kunder till. Våra försäkringslösningar kan tillföra olika fördelar till placerandet och vi hjälper våra kunder att hitta den lämpligaste lösningen utifrån deras behov och önskemål gällande placeringsobjekt, till exempel vid utlandsflytt är det viktigt att se över helheten.

Vid ett generationsskifte eller en företagsförsäljning kan det vara bra att konsultera någon som har den erfarenhet som krävs för att ge råd och förslag på bästa möjliga lösning. Vi hjälper även med bokföringstjänster tillsammans med våra samarbetspartners.

Exempel på Family Office -tjänster, som vi erbjuder direkt eller tillsammans med våra samarbetspartners:
  • Beskattning
  • Familje- och arvsrättsliga frågor
  • Förmyndarärenden
  • Företagsstrukturer
  • Generationsskiftesplanering
  • Rådgivning vid företagsöverlåtelse
  • Internationell personbeskattning


Artikel från Ålandsbanking nr 1/2017
Text: Nina Laakkonen / Foto: Jan Lönnberg

Ja tack, jag vill ha mer information om Ålandsbankens Private Banking!