02 aug 2018
Finland

Private Banking – den bästa placeringslösningen för dig

Private Banking Alandsbanken

När du i stället för förmögenhetsförvaltning vill fokusera på ditt liv, är Ålandsbanken Private Banking något för dig. Tjänsten säkerställer att ditt sparande är placerat både lönsamt och skatteeffektivt. Kärnan i Ålandsbankens placeringsverksamhet är personlig service och förtroende. Förmögenhetsförvaltning är inte enbart kalla siffror, utan även mänsklig verksamhet. Vi har sammanfattat de vanligaste frågorna om Private Banking hos Ålandsbanken. Är det här ditt alternativ till ett nytt sätt att placera?

Oavsett om du är en privatperson eller en företagare är tanken bakom Private Banking att hjälpa dig och din familj i livets alla skeden. Vi samlar ett team av specialister inom förmögenhetsförvaltning, finansiering och juridik till dig. Finansiell planering täcker bland annat placerings och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridisk rådgivning samt försäkringsalternativ. En grundlig analys av hur din situation ser ut just i dag är en förutsättning för att Ålandsbanken kan hjälpa dig att nå dina mål. Placeringsverksamheten hos Ålandsbanken grundar sig på erfarenhet och förmågan att hitta nya lösningar. Eftersom placeringsbehoven ändras enligt målsättningar och livssituation, har varje kund en egen Private Banker samt en gemensamt fastställd strategi. Ålandsbanken fick toppresultat för tredje året i rad i TNS Sifo Prosperas senaste undersökning av Private Banking- aktörer i Finland.

Vem har nytta av att bli Private Banking-kund?

Att bli Private Banking-kund blir aktuellt när förvaltningen av den egna förmögenheten blir alltför tidskrävande, eller när man vill ta hjälp av en professionell förmögenhetsförvaltare. Private Banking-kunder hos Ålandsbanken är både privatpersoner och företagsägare. Har man en större förmögenhet, blir en effektiv förmögenhetsförvaltning mer komplicerad och kräver specialistkunnande. Till det behovet erbjuder Ålandsbanken Private Banking.

Varför lönar det sig att bli Private Banking-kund?

Många företagsägare och förmögna privatpersoner vill i stället för förmögenhetsförvaltning fokusera på sina yrkesliv, och då är det klokt att låta en extern specialist ta hand om den tjänsten. Det är möjligt att låta portföljförvaltningen skötas helt eller delvis av Ålandsbankens specialister. Hos Ålandsbanken får man även hjälp med att planera placeringarna så skatteeffektivt som möjligt. Därtill behöver företagare experthjälp vid speciella situationer, såsom vid generationsskifte eller försäljning av företaget. Till Private Banking hör även kundens närmaste krets, och placeringslösningarna granskas långsiktigt över generationer. Private Banking-teamet gör även krävande uppdrag enkla och anpassar lösningarna till de individuella behoven. Verksamheten grundar sig på långsiktig planering och kontrollerat risktagande.

”Förtroende är kärnan i Ålandsbankens placeringsverksamhet. Det är lätt att prata med specialister om finans- och ekonomifrågor.”

   

I bilden från övre raden till vänster: Merja Simberg, Senior Private Banker, Timo Lithén, biträdande chef Private Banking Finland, Nina Laakkonen, chef Private Banking Finland. Från nedre raden till vänster: Niklas Lund, Senior Private Banker, Åsa Backman, Private Banker, Jens Talus, assisterande portföljförvaltare.
   

Hur säkerställer Private Banking de bästa lösningarna?

Kärnan i Private Banking utgörs av förmögenhetsförvaltning. Finansiell planering är en viktig del för att kunna få en optimerad helhet. Ålandsbanken skiljer sig åt från de traditionella förvaltarna genom att även erbjuda sina kunder finansiering vid behov. Kundens behov och långsiktiga planer påverkar vilka placeringslösningar som är de bästa. Många funderar på möjligheten att flytta utomlands efter pensioneringen, och då måste planeringen lösas så att kunden slipper dubbelbeskattning. Gällande placeringslösningar måste man även fundera på olika möjligheter och vilka eventuella risker de medför, på hur lång sikt kapitalet placeras och vilka förväntningarna på avkastningen är. Ålandsbankens hemmamarknad för placeringsverksamhet är Norden men man placerar globalt genom öppen arkitektur, vilket betyder att banken använder utomstående aktörers fonder av hög kvalitet för att nå alla marknader och möjligheter när man placerar. Placeringsportföljens innehåll diversifieras mellan olika tillgångsslag, geografiska marknader, branscher och gällande räntor även löptid. Innehållet ändrar med tiden och optimeras enligt konjunkturutsikterna. Förutom sedvanliga placeringsfonder samt direkta aktie- och ränteplaceringar används även till exempel fastighetsfonder och börshandlade indexfonder i bankens framgångsrika förvaltning. Ålandsbankens verksamhet bygger på en aktiv och optimerad förmögenhetsförvaltning. En viktig del av hela placeringsverksamheten är även värderingar, som grundar sig på hållbar utveckling, såsom det egna Östersjöprojektet som finansierar skyddet av Östersjön. Ålandsbanken vill sticka ut och vara en lättillgänglig familjebank.

Vad betyder det konkret att vara Private Banking-kund?

Förtroende är kärnan i Ålandsbankens placeringsverksamhet. Det är lätt att prata med specialister om finans- och ekonomifrågor. Uppfyllandet av kundernas önskemål är orsaken till att många kundförhållanden hos Ålandsbanken fortsätter över generationer. Innan man blir Private Banking-kund kartlägger bankens specialister kundens helhetssituation, som ligger till grund när man tillsammans skapar en plan för förmögenhetsförvaltningen. Private Banking är inte en produkt utan en tjänst. I vanliga fall har man förutom ett uppstartsmöte även 2-4 kundmöten per år, beroende helt på kundens behov och önskemål. Det går även bra att sköta löpande ärenden via e-post eller telefon. Private Banking erbjuds på alla kontor: i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Pargas och Vasa.

Vad ingår i Private Banking?

I Private Banking ingår ett team av specialister, betalkort, Internetkontoret, Mobilbanken, möjlighet att träffa en jurist för genomgång av helheten samt för uppgörande av till exempel testamente, intressebevakningsfullmakter. Varje kund har möjlighet att vid behov träffa andra specialister.

Vad kostar Private Banking?

Tjänsten har ett procentuellt arvode. För juridiska handlingar debiteras skilt, men en generell juridisk rådgivning ingår i tjänsten.


Artikel från Ålandsbanking nr 1/2018 (publicerad 02.08.2018)
Text: Tarja Vilén / Foto: Jetro Stavén

Ja tack, jag vill ha mer information om Ålandsbankens Private Banking!