Coronaviruset – information om reseförsäkringens skydd

Coronaviruspandemin orsakar stor oro och många frågor om vad reseförsäkringen ersätter.

Coronaviruset – information om reseförsäkringens skydd


Coronaviruspandemin orsakar stor oro och många frågor om vad reseförsäkringen ersätter.

Informationen nedan gäller för dig som har något av följande kort:

– Mastercard Premium Gold
– Mastercard Private Banking Gold


Frågor och svar om reseförsäkringens skydd och coronaviruset:


1. Ersätts vårdkostnader om jag insjuknar under resa?

Om du under resan råkar ut för ett reseolycksfall eller en resesjukdom, så som covid-19 (coronaviruset), ersätter försäkringen kostnader för nödvändig läkarvård samt sjukhusvård och kostnader för läkemedel som ordinerats av läkare.


2. Om jag insjuknar under resan, hur ska jag gå tillväga?

Gör så här om du insjuknar under resan:

– Om du blir sjuk eller skadar dig under resan, kontakta en läkare så fort som möjligt.
– Oftast är det enklast att först betala kostnaderna själv, spara alla kvitton och sedan ansöka om ersättning. En skadeanmälan kan enkelt göras på nätet via www.aig.fi/skadeanmalan.
– Om du behöver hjälp med skadeanmälan, vänligen kontakta AIG:s kundservice.

Vid akuta fall bör du kontakta AIG:s resenödtjänst SOS International AS som betjänar dygnet runt på svenska, finska och engelska:

Tfn +45 3848 8085
e-post: sos@sos.dk


3. Får jag ersättning för tidigarelagda resor eller evakueringskostnader p.g.a. coronaviruset?

Reseförsäkringen ersätter inte tillkommande rese- eller evakueringskostnader på grund av coronaviruset.


4. Jag tänker annullera min resa. Ersätter försäkringen annulleringskostnader?

Försäkringen för Premium– och Private Bankingkunder som har något av de ovannämnda korten ersätter annullering av en resa av tvingande skäl, dvs. då avresan förhindras på grund av att den försäkrade eller dennes nära anhörig plötsligt insjuknat allvarligt, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit. Det tvingande skälet ska bedömas på medicinska grunder.

Försäkringen ersätter inte annullering av resa om den försäkrade ställer in sin resa på grund av förändringar i förhållandena på resmålet, t.ex. risk för eller utbrott av coronavirus på resmålet eller på grund av oro för coronaviruset.

Försäkringen ersätter inte annullering av resa om du tillhör en riskgrupp och läkaren avråder dig från att resa.

Om resan annulleras, ta kontakt med flygbolaget eller researrangören för eventuell ersättning eller ombokning. Många flygbolag och researrangörer har för tillfället ändrat sina av- och ombokningsvillkor för resor och inkvartering.


5. Vad händer om jag sätts i karantän utomlands eller i hemlandet?

Om du blir satt i karantän under resan ersätter reseförsäkringen inga extra rese- eller inkvarteringskostnader eller förlorad arbetsinkomst.

I Finland har Fpa meddelat att de betalar ut sjukdagpenning till finländare som hamnat i karantän. För vidare information, vänligen kontakta Fpa.


Om du är på plats och behöver hjälp

Om du befinner dig i ett drabbat område och behöver akut hjälp, vänligen kontakta resenödjänsten:

Resenödjänst SOS International
Tfn +45 3848 8085
e-post: sos@sos.dk

AIG KUNDTJÄNST FÖR KUNDER I FINLAND
Tfn +358 (0)201 443 240 (Svenska)
Tfn +358 (0)201 443 250 (Finska)
e-post: alandsbanken@AIG.com