Mastercard Bankkontokort Online

OBS! Dessa kort finns ej för nybeställningar.

Bankkontokort Online är ett internationellt debitkort, vilket betyder att du kan betala dina inköp och göra uttag ur automater både i Finland och utomlands. Dina inköp och uttag dras alltid direkt från ditt konto.

Ålandsbanken - MC-Debit-framsida svenska

Med kortet kan du:

  • Lyfta kontanter i Finland och utomlands till ett värde av 500 euro per dygn om inte annat har avtalats.

  • Betala i affärer, på restauranger m.m. både i Finland och utomlands.

  • Betala via internet, om du aktiverar kortet för det.

Kortegenskaper

  • Kortet är kopplat till ditt bankkonto så att allt du betalar med kortet dras direkt från ditt konto.

  • Lokala uttagsgränser i automat kan förekomma, t.ex. utomlands.

  • Du kan välja din egen personliga PIN-kod.

  • Bankkontokortet Online ges ut i samarbete med Mastercard.

  • Ändra smidigt dina kortinställningar via Internetkontoret eller Mobilbanken. Du kan göra temporära eller mer långsiktiga inställningar, regionbegränsningar och/eller justera beloppsgränser som underlättar korthanteringen för dig och som dessutom bidrar till din ökade trygghet och säkerhet när det gäller handel med kort.