Mastercard Företagskort

OBS! Dessa kort finns ej för nybeställningar.

Mastercard Bankkontokort för företag ett internationellt debitkort, vilket innebär att du kan betala dina inköp och göra uttag ur automater både i Finland och utomlands. Dina inköp och uttag dras alltid från företagets konto.

Ålandsbanken - ÅAB-Bankkort-segelbåt-svensk-text

Med kortet kan du:

  • Betala dina inköp och göra uttag ur automater både i Finland och utomlands.

  • Lyfta kontanter i Finland och utomlands till ett värde av 1 000 euro per dygn om inte annat har avtalats.

  • Betala i affärer, på restauranger, m.m. både i Finland och utomlands.

  • Betala via internet, om du aktiverar kortet för det.

  • Betala kontaktlöst för köp upp till 25 euro i betalterminaler försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Kortegenskaper

  • Kortet beställs med både företagets och innehavarens (den anställdas) namn.

  • Kortet är kopplat till företagets konto.

  • Innehavaren kan välja personlig PIN-kod.

  • Ändringar av geografiska begränsningar och beloppsgränser görs av den som tecknar företaget antingen via samtal till Kundservice eller via kontor.

Kontakta din företagsrådgivare för vidare diskussion!


Detta kan även intressera dig