Mastercard Företagskort

OBS! Dessa kort finns ej för nybeställningar.

Mastercard Bankkontokort för företag ett internationellt debitkort, vilket innebär att du kan betala dina inköp och göra uttag ur automater både i Finland och utomlands. Dina inköp och uttag dras alltid från företagets konto.

Ålandsbanken - ÅAB-Bankkort-segelbåt-svensk-text

Med kortet kan du:

  • Betala dina inköp och göra uttag ur automater både i Finland och utomlands.

  • Lyfta kontanter i Finland och utomlands till ett värde av 1 000 euro per dygn om inte annat har avtalats.

  • Betala i affärer, på restauranger, m.m. både i Finland och utomlands.

  • Betala via internet, om du aktiverar kortet för det.

  • Betala kontaktlöst för köp upp till 25 euro i betalterminaler försedda med symbolen för kontaktlös betalning.

Kortegenskaper

  • Kortet beställs med både företagets och innehavarens (den anställdas) namn.

  • Kortet är kopplat till företagets konto.

  • Innehavaren kan välja personlig PIN-kod.

  • Ändringar av geografiska begränsningar och beloppsgränser görs av den som tecknar företaget antingen via samtal till Kundservice eller via kontor.

Kontakta din företagsrådgivare för vidare diskussion!