Premiumfonder

Två steg till dina drömmar

Våra fondalternativ

Premiumfonderna passar både för dig som är beredd att ta högre risk och siktar på hög kapitaltillväxt och för dig som vill ha en försiktigare placering med lägre risk. 

Våra Premiumfonder ger dig som placerare möjlighet att välja hur ditt kapital ska förvaltas, samtidigt som du låter våra experter sköta valet av aktie-, ränte- och alternativa placeringar.

Ålandsbanken - Cirkeldiagram2 Premiumfonder

Premium 30 – Försiktig

Fonden passar dig som vill ha en försiktig fond. I ett normalläge placeras 30 % av fondens tillgångar i aktier och 70 % i övriga tillgångsslag.

Läs mer om Premium 30 här

Premium 50 – Balanserad

Fonden passar dig som vill ha en balanserad fond. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i aktier och 50 % i övriga tillgångsslag.

Läs mer om Premium 50 här

Risker med fondplaceringar

Kom ihåg att all placeringsverksamhet är förknippad med viss risk. Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling. Som fondplacerare är du inte garanterad att få tillbaka det insatta kapitalet.