Henkilötietosuoja ja käyttöehdot

Evästeiden käyttö

Eväste eli cookie on erityinen tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi www-sivustolla käynnin yhteydessä.

Evästeitä on kahdenlaisia: väliaikainen (session cookie) ja pysyvä.
Väliaikainen eväste tallentuu koneellesi vain siksi aikaa, kun olet sivustolla. Se poistetaan automaattisesti tietokoneesta, kun kirjaudut ulos palvelusta tai suljet selaimen.
Pysyvä eväste pysyy tietokoneessasi selaimen sulkemisen jälkeenkin.

Ålandsbankenin Internetkonttori ei toimi ilman evästeitä. Käytämme väliaikaista evästettä tunnistaaksemme istuntosi Internetkonttorissa ja hallitaksemme sitä. Internetkonttorissa olet silloin, kun selaimen osoitekentässä näkyy osoite https://online.alandsbanken.fi/.

Sivujen käytön helpottamiseksi Ålandsbanken käyttää pysyvää evästettä osoitteissa https://www.alandsbanken.fi, https://www.alandsbanken.fi/sv, https://www.alandsbanken.ax sekä https://www.alandsbanken.se.
Sivuja voidaan käyttää myös silloin, kun selaimen evästetoiminto on suljettu.

Tunnistusprosessin kuvaus

Uusien tilinhaltijoiden, tilinavaajien tai tilin käyttöoikeuden haltijoiden henkilöllisyys tarkistetaan aina.

Suomen kansalaiset

Digitaalisten palveluiden käyttöönotto:
Henkilöllisyys todistetaan 1.10.1990 jälkeen myönnetyllä ajokortilla, poliisiviranomaisen 1.3.1999 jälkeen myöntämällä henkilöllisyystodistuksella tai voimassa olevalla passilla.

Muiden palvelujen käyttöönotto:
Henkilöllisyyden voi todistaa myös kuvallisella Kela-kortilla.

Ulkomaan kansalaiset

Digitaalisten palveluiden käyttöönotto:
Vain EES-jäsenmaiden, Sveitsin tai San Marinon kansalaiset voivat ottaa digitaaliset palvelut käyttöönsä. Henkilöllisyys todistetaan näiden maiden viranomaisen myöntämällä henkilöllisyystodistuksella tai passilla. Henkilöllisyyden voi todistaa myös ruotsalaisella ajokortilla.

Muiden palvelujen käyttöönotto:
Henkilöllisyys todistetaan voimassa olevalla passilla.

Tunnistusvälinettämme ei voida käyttää sähköiseen allekirjoittamiseen.

PDF PDF

Miten hyödynnämme henkilötietojasi

Ålandsbanken käsittelee henkilötietojasi seuraavien lakien mukaisesti:
-          Henkilötietolaki
-          Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista
-          Laki luottolaitostoiminnasta.

Turvaamme sekä pankkisalaisuuden että yksityisyyden suojan.

Henkilötietojasi käsitellään pankin palvelujen ja toiminnan yhteydessä. Tiedot saamme itseltäsi, viranomaisten julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekistereistä. Lisäksi käytämme asiakasrekisteriä omassa, asiakkaille suunnatussa markkinointiviestinnässämme.

Pankilla on myös pysyvä markkinointirekisteri. Siihen rekisteröidään tietoja henkilöistä, jotka eivät vielä ole pankin asiakkaita. Jos olet esimerkiksi lähettänyt pankille yhteydenottopyynnön, niin yhteystietosi voidaan rekisteröidä tähän rekisteriin. 

Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille. Poikkeuksellisesti henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille, jos olet antanut siihen suostumuksen tai jos laki edellyttää sitä.

Tietyissä tapauksissa käytämme ulkoisia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi tiliotteiden kuorittamisessa ja postittamisessa. Yhteistyökumppanimme allekirjoittavat aina salassapitositoumuksen, eivätkä he saa käyttää henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Pankin asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavissa Ålandsbankenin konttoreista ja Internetkonttorin kautta. Pysyvän markkinointirekisterin rekisteriseloste on saatavissa Ålandsbankenin konttoreista.

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja pankin henkilörekisterit sisältävät sinusta. Mikäli haluat tarkistaa omat tietosi, lähetä kirjallinen pyyntö asiasta pankille.

Käyttöehdot

Näiden Internet-sivujen (jäljempänä "Sivut") sisällön julkaisija on Ålandsbanken Abp (jäljempänä Ålandsbanken). Ålandsbanken on osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja jonka kotipaikka on Maarianhamina. Postiosoite: PB 3, FIN-22101 Mariehamn, Åland, Finland.

Siirtymällä jollekin Sivulle hyväksyt alla olevat käyttöehdot. Käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman että siitä erikseen ilmoitetaan. Ole ystävällinen ja lue ehdot tarkasti ja säännöllisesti, ennen kuin siirryt eteenpäin.

Tuotteet
Sivuilla olevaa Ålandsbankenin tuotteiden markkinointia ei tule pitää tarjouksena tai hyväksyntänä, ellei toisin nimenomaisesti mainita. Jotkut tuotteista ovat ainoastaan Suomessa kotipaikkansa omaavien henkilöiden ja yritysten saatavilla. Kysymyksiin vastaa lähin Ålandsbankenin konttori.

Informaation yleisluontoisuus
Näillä Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, ellei toisin nimenomaisesti mainita, eikä sitä sellaisenaan voida soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Lähin Ålandsbankenin konttori neuvoo sinua mielellään ja vastaa kysymyksiisi.

Julkaisupäivä
Sivuilla julkaistu informaatio on Ålandsbankenin käsitys kyseisestä asiasta julkaisupäivänä. Julkaisupäivä ilmoitetaan jokaisella Sivulla.

Kenelle informaatio kohdistuu
Sivulla oleva informaatio on tarkoitettu, jollei toisin erityisesti mainita, ainoastaan Suomessa kotipaikkansa omaaville henkilöille ja yrityksille.

Veroasiat
Näillä Sivuilla oleva verotusta ja verotusmenettelyä koskeva informaatio tarkoittaa ainoastaan Suomen lain mukaisesti syntyvää verovelvollisuutta Suomessa, jollei toisin nimenomaisesti mainita.

Toteennäyttäminen
Todisteena siitä, mitä informaatiota Sivuilla on julkaistu, pätee se dokumentointi, jonka Ålandsbanken esittää ja nimenomaisesti hyväksyy.

Tulostetut sivut
Sivuista otettujen jäljennösten ei katsota ilman Ålandsbankenin nimenomaista ja kirjallista suostumusta olevan tällaista dokumentointia.

Linkit
Ålandsbanken ei vastaa niiden Internet-sivujen sisällöstä, joita ei ylläpidetä Ålandsbankenin toimesta, mutta joihin pääsee Ålandsbankenin Sivuilla olevien linkkien kautta.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Ålandsbankenin ja Sivuilla käyvien väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki syntyvät riitaisuudet käsitellään ja ratkaistaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa Suomessa.

Digitaalisten palvelujen sulkeminen

Asiakas voi estää pääsyn digitaalisiin palveluihinsa ottamalla yhteyttä Netsin sulkupalveluun, puh. 09 6964 6800. Sulkupalvelu on avoinna ympäri vuorokauden.

Asiakaspuheluiden tallentaminen

Ålandsbankenin konttoreihin, puhelinvaihteeseen ja Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan. Nauhoitettuja puheluita käytetään mm. reklamaatioiden jälkiselvityksiin ja asiakaspalveluhenkilöiden kouluttamiseen.

Nauhoitettuja puheluita käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Tekijänoikeus © Ålandsbanken Abp. Sivujen sisältöä suojaa Suomen ja kansainvälinen tekijänoikeus. Kopion saa ottaa omaan käyttöön, mutta sisältöä ei saa muutoin kopioida, levittää tai monistaa ilman Ålandsbanken Abp:n kirjallista suostumusta.

Sivu päivitetty: 18.5.2016