Det har inte berättats tidigare

35 Det Har Inte Berättats Tidigare

Världens äldsta bank-Å

1969

Den tassade obemärkt in på scen. Knappt någon lade märke till Ålandsbankens nya logotyp med det karakteristiska Å:et. Ändå skulle den långsmala krabaten överleva alla försök till modernisering och 50 år senare är Ålandsbankens logotyp Nordens äldsta banklogotyp som fortfarande används.

År 1969 fyllde Ålands Aktiebank 50 år och man ville fira jubileet med något extra. Så på baksidan av årsberättelsen 1969 trycktes sloganen, Ålandsbanken passar alla, med ny logotyp och typografi. Händelsen i sig är inte uppseendeväckande men den skvallrar om en viss tvekan gällande vad banken egentligen skulle heta. Året innan hade man nämligen på samma yta i årsberättelsen skrivit Ålands Bank (Banken för Åland och För alla bankaffärer) och det namnet stod också i neon på bankens fasad.

Faktum är att man från 1950-talet framåt glatt använde de tre namnen Ålands Aktiebank, Ålands Bank och Ålandsbanken sida vid sida. Riktigt förvirrande blir det när vd Thorvald Eriksson i sin pamflett Ålands Bank i morgon från 1969 kallar bolaget ömsom Ålandsbanken, ömsom Ålands Bank.

Att namnet till slut blev Ålandsbanken kan enligt tidigare vd Folke Husell bero på att Thorvald Eriksson ville understryka bankens svenska prägel genom att byta till svensk praxis för regionalbankers namn, alltså till exempel Sundsvallsbanken, Upplandsbanken och Götabanken.

– Och jag har för mig att namnet Ålands Bank var en avsiktlig parallell till Finland Bank. Man ansåg att banken spelade samma roll på Åland som Finlands Bank spelade i riket. Man var Ålands national- och centralbank, åtminstone ville man vara det, säger Husell.

Det formella namnet var ändå Ålands Aktiebank ända till den 30 maj 1980. Då gjorde man slag i saken och bytte officiellt namn till Ålandsbanken.

En fråga är obesvarad: Vem ritade denna grand old man bland banklogotyper? Efter viss efterforskning hittades upphovsmannen – och det visade sig vara en annan grand old man.

Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren
Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: Ålandsbankens arkiv.

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?