Hoppa till huvudinnehåll

Vi är återigen Finlands bästa Private Banking-aktör! Ett varmt tack till våra kunder för den fina placeringen i Kantar Prosperas Private Banking 2023 Finland-undersökning. Vi erbjuder dig även i fortsättningen Finlands bästa förmögenhetsförvaltning, personlig service och ansvarsfulla placeringsprodukter.

ATT TÄNKA BORTOM DET TRADITIONELLA

Vi går vår egen väg

Hur ser din situation ut idag? Vilka är dina behov, dina ambitioner och drömmar? En korrekt analys av din nutid är en förutsättning för samsyn kring vägen till framtida mål. Det är en viktig del i vår arbetsmetod, så är även hårt arbete, lokal erfarenhet och förmågan att finna nya vägar.

Vi sammanfattar Ålandsbankens synsätt med att vi går vår egen väg. Genom att tänka bortom den traditionella bankvärlden skapar vi förutsättningar för en ambitiös leverans som hjälper dig på lång sikt.

Välkommen till Ålandsbanken Private Banking.

Pasi Poikkeus
Chef Ålandsbanken Private Banking Finland

Ålandsbanken Private Banking

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön

På en marknad där många pratar om personlig service och skräddarsydda lösningar så agerar vi i stället. Vi lyssnar innan vi talar, vi frågar innan vi svarar och vi söker uppriktigt lösningar som passar just för dig.

Det som skiljer oss från andra är inget vi pratar om, det är något vi gör. Vår ambition är att hjälpa dig och din familj i livets alla skeden. För att kunna leverera tjänsten Private Banking till dig tillhandahåller vi ett team av medarbetare specialiserade på Förmögenhetsförvaltning, Finansieringslösningar, Juridik och Banking.

Ålandsbanken Private Banking

Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön