Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell Planering

En mer avancerad ekonomi kräver en mer engagerad Private Banker.
Finansiell planering

Med finansiell planering avser vi en helhetsgenomgång av din ekonomi, innefattande placerings- och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridik samt försäkringsalternativ. Det handlar helt enkelt om det mesta som påverkar din privatekonomi. Våra egna specialister, tillsammans med utvalda samarbetsparter, hjälper dig och din familj att hitta de bästa lösningarna för att bygga långsiktiga värden just för er.

Utgående från behovsanalysen och bankens strategiska allokering presenterar vi ett skräddarsytt placeringsförslag. Vi analyserar finansmarknaderna kontinuerligt och systematiskt, och finjusterar placeringsförslaget så att det alltid avspeglar vår aktuella marknadssyn.

Som Private Banking-kund blir du inbjuden till minst två uppföljningsmöten per år med din Private Banker. På mötena säkerställer vi att behovsanalysen, som vi har gjort åt dig, fortfarande är aktuell. Vi går igenom den aktuella marknadssituationen och ger förslag på justeringar och eventuell omplacering.

Portföljrapport

Du får varje månad en portföljrapport. Rapporten sammanfattar hur portföljen är fördelad, hur ditt innehav har utvecklats och hur resultatet har realiserats.

Juridisk rådgivning

En viktig del av din förmögenhetsplanering är att beakta beskattningen och familjejuridiken. Inom familjejuridiken hjälper våra jurister dig att se över din situation och ser till att viktiga handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt är i sin ordning.

Som Private Banking-kund har du tillgång till juridisk rådgivning för privatpersoner gällande familje- och arvsrättsliga frågor, samt skatterådgivning i samband med placeringar. För juridiska handlingar som eventuellt upprättas debiteras separat arvode i enlighet med bankens vid var tid gällande prislista.

I Ålandsbanken Private Banking ingår dessutom:

  • Värdepappersförvar utan grundavgift.

  • Lilla börspaketet, som hör till Ålandsbankens Internetkontor.

  • Sparande i Ålandsbankens fonder utan teckningsprovision.

Försäkringslösningar

Våra försäkringslösningar kan tillföra olika fördelar till ditt placerande. Vi samarbetar med olika bolag inom både förmedling och förvaltning av sparlivförsäkringar. Vi kan hjälpa dig hitta den lämpligaste lösningen utifrån dina behov och önskemål gällande placeringsobjekt.

Bekanta dig med våra placeringsförsäkringar