Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell Planering

En mer avancerad ekonomi kräver en mer engagerad Private Banker.
Finansiell planering

Med finansiell planering avser vi en helhetsgenomgång av din ekonomi, innefattande placerings- och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridik samt försäkringsalternativ. Det handlar helt enkelt om det mesta som påverkar din privatekonomi. Våra egna specialister, tillsammans med utvalda samarbetspartner, hjälper dig och din familj att hitta de bästa lösningarna för att bygga långsiktiga värden just för er.

Utgående från behovsanalysen och bankens strategiska allokering presenterar vi ett skräddarsytt placeringsförslag. Vi analyserar finansmarknaderna kontinuerligt och systematiskt, och finjusterar placeringsförslaget så att det alltid avspeglar vår aktuella marknadssyn.

Som Private Banking-kund blir du inbjuden till minst två uppföljningsmöten per år med din Private Banker. På mötena säkerställer vi att behovsanalysen, som vi har gjort tillsammans med dig, fortfarande är aktuell. Vi går igenom den aktuella marknadssituationen och ger förslag på justeringar och eventuell omplacering.

Juridisk rådgivning

En viktig del av din förmögenhetsplanering är att beakta beskattningen och familjejuridiken. Inom familjejuridiken hjälper våra jurister dig att se över din situation och ser till att viktiga handlingar såsom testamente, äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt är i sin ordning.

Som Private Banking-kund har du tillgång till juridisk rådgivning för privatpersoner gällande familje- och arvsrättsliga frågor, samt skatterådgivning i samband med placeringar. För juridiska handlingar som eventuellt upprättas debiteras separat arvode i enlighet med bankens vid var tid gällande prislista.

Placeringsförsäkringar

Vill du dra nytta av sparlivförsäkringarnas fördelar i ditt sparande och placerande? Våra försäkringslösningar kan tillföra olika fördelar till ditt placerande. Vi samarbetar med olika bolag inom både förmedling och förvaltning av sparlivförsäkringar. Vi kan hjälpa dig hitta den lämpligaste lösningen utifrån dina behov och önskemål gällande placeringsobjekt.

En placeringsförsäkring kan erbjuda dig en skatteeffektiv lösning. Inom ett försäkringsavtal kan du byta placeringsobjekt utan att betala eventuell kapitalinkomstskatt vid byte av placeringsobjekt. Du betalar kapitalinkomstskatt först då du tar ut kapital ur försäkringen.

Placeringsförsäkringarna har ett livskydd vilket innebär att du med ett förmånstagarförordnande kan bestämma vem som är förmånstagare till medlen i livförsäkringen.

Kapitalförvaltningsförsäkring

En kapitalförvaltningsförsäkring kombinerar diskretionär kapitalförvaltning med försäkringsplacering.

Den möjliggör skatteeffektiva placeringar under försäkringstiden samt när du vill planera överföring av tillgångar till nästa generation. Du får ett brett urval av placeringsobjekt i till exempel fonder, aktier och företagscertifikat. Du kan byta placeringsobjekt inom försäkringen utan skattekonsekvenser. Du kan också ta ut beloppet som du investerat i försäkringen skattefritt.

Kapitalinkomstskatt betalar du först då du tar ut medel ur försäkringen.

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett placeringsavtal mellan försäkringsbolaget och kunden på bestämd tid. I allmänhet på minst fem år. Kapitaliseringsavtal kan kopplas till ett avtal om kapitalförvaltning.

Avkastningen för ett kapitaliseringsavtal beskattas i likhet med avkastningen för spar- och placeringsförsäkringar först vid utgången av spartiden. Därför är det möjligt att under spartiden byta de placeringsobjekt som ansluts till avtalet utan att en eventuell avkastning beskattas.

Kapitaliseringsavtal innehåller inte en livskyddsförsäkring.

Avtalet lämpar sig till företag som har ett placeringsbart kapital.