För investerare

Ålandsbanken grundades 1919 och har varit listad på Helsingforsbörsen sedan 1942. Handel med bankens aktier sker på NASDAQ Helsinki Oy.

Bankens aktiekapital är 42 029 289,89 euro. Aktierna fördelas på 6 476 138 A-aktier och 9 098 951 B-aktier. Antalet aktieägare är cirka 9 800.

Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.

Covered Bonds (informationen är på engelska)

Detta kan även intressera dig