Hoppa till huvudinnehåll

Kortförsäkringar

För våra Premium- och Private Banking-kunder ingår som förmån försäkringar i korten Mastercard Premium Gold, Mastercard Private Banking Gold och World Elite.
Nya kort hav berg ny4

Reseförsäkring

Reseförsäkringen gäller både vid inrikes- och utrikesresor. Förutom att den ersätter vid plötslig sjukdom, olycksfall och dödsfall under resa ersätter den även kostnader som förorsakats av annullering, försening eller avbrott i resan.

Hole-in-One-försäkringen ger dig möjlighet att fira med dina spelkamrater för upp till 500 euro och gäller även på hemmaplan.

Zurich Insurance reseförsäkring

Identitetsstöldsförsäkring

Identitetsstöldsförsäkringen täcker bland annat juridiska kostnader, inkomstbortfall, betalningskrav och diverse utgifter som uppstår om någon olovligt använder ditt namn och din personbeteckning för att öppna kredit- eller bankkonton.

Zurich Insurance identitetsstöldsförsäkring

Prisskyddsförsäkring

Prisskyddsförsäkringen ersätter skillnaden i pris mellan en vara som betalats med korten Mastercard Premium Gold eller Mastercard Private Banking Gold i Finland och samma vara som inom 30 dagar från köpet utannonseras inom landet till ett lägre pris. Det lägre priset ska vara till allmänt utbud och tillgängligt för alla.

Zurich Insurance prisskyddsförsäkring

Köpskyddsförsäkring

Köpskyddsförsäkringen ersätter skador eller defekter på vara inköpt i Norden och som betalats med något av ovannämnda kort. Både pris- och köpskyddsförsäkringen kompletterar din egen hemförsäkring.

Zurich Insurance köpskyddsförsäkring

Zurich Insurances kundservice för kortförsäkringar
Tel +358 (0)201 443 240* (svenska)
Tel +358 (0)201 443 250* (finska)

Mån–fre 10–18

E-post: för service på svenska: sweden.alandsbanken@zurich.com för service på finska: finland.alandsbanken@zurich.com

Resenödtjänst (In case of emergency)
SOS International AS
Assistance Service (24h)
Tel +46 (0)8 579 332 00
E-post sos@sos.eu

Du får hjälp med kortförsäkringar genom att ringa 0201 443 240. Välj tonval 5.

Faktablad för Ålandsbankens kortförsäkringar

Zurich Insurance Skadeanmälan (Ansök om ersättning)

Skadeanmälan

Kortförsäkringarna beviljas av Zurich Insurance plc, Finland branch, Södra Esplanaden 22 A, 00130 Helsingfors.

Observera att kortförsäkringarna upphör att gälla om ditt kortavtal upphör.