Hoppa till huvudinnehåll

Dödsbo – så här sköter du dödsboets bankärenden

Trots sorgearbetet som man genomgår då en närstående avlider är det många praktiska ärenden som de anhöriga behöver hantera i anslutning till dödsfallet. Här har vi samlat information om hur du sköter dödsboets bankärenden för att underlätta för dig i en svår situation.

Dödsbo

När en person dör uppstår ett så kallat dödsbo. Ett dödsbo har olika delägare. Med det menas olika parter som ärver till exempel pengar eller fastigheter som har tillhört den avlidna. Det kan röra sig om lagstadgade arvingar, änkan eller änklingen fram till avvittringen såvida makarna inte hade ett äktenskapsförord som utesluter giftorätten. Till sist kommer andra eventuella testamentstagare, så som vänner och mer avlägsna släktingar till den avlidna.

Tidsfrist för bouppteckning: tre månader

Enligt lag måste de efterlevande göra en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. I bouppteckningen upptas den avlidnas alla tillgångar och eventuella skulder på dödsdagen. Om den avlidna var gift eller i ett registrerat parförhållande upptas även partners tillgångar och skulder.

Bouppteckningen påverkar arvskifte och arvsskatt

Bouppteckningen fyller två funktioner. Dels är det en skattedeklaration som fastställer arvsskatten, dels är det en egendomsförteckning som utgör grund för arvskiftet. Vi har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar och hjälper dig gärna med detta juridiska dokument så att du kan lägga din tid och energi på annat mitt i sorgen. Mer information om hur du sköter dödsboets ärenden kan du läsa i broschyren nedanför.

Viktigt att veta:

  • Saldointyget skickas automatiskt till den avlidnas senaste hemadress. Saldointyget för den efterlevande maken kan beställas genom att ringa vår Kundservice.

  • Lämna in en släktutredning så fort som möjligt, så att vi kan fastställa vem som är dödsboets delägare och är berättigad till uppgifter om dödsboet.

  • Dödsboets fakturor kan betalas från dödsboets konto.