Hoppa till huvudinnehåll

En samhällsengagerad bank

Ända sedan banken grundades 1919 har engagemanget i samhällsutvecklingen varit en viktig filosofi. Att bidra till utvecklingen av det åländska samhället men att även dra sitt strå till stacken och föregå med gott exempel för en bra utveckling globalt sett är angeläget för oss. Det gör vi till exempel genom våra miljösatsningar och genom att ha antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment).

Hållbarhetsstrategi för Ålandsbanken

Ålandsbanken ska vara den självklara värdeskapande banken för ambitiösa personer och företag som värderar relationer. Vi eftersträvar att verksamheten ska drivas långsiktigt hållbart såväl finansiellt som socialt och miljömässigt.

Detta ställer krav på att vi är medvetna om hur vår verksamhet och vårt sätt att bedriva vår verksamhet påverkar den enskilda människan, samhället och jorden, nu och i framtiden.

Hållbarhetsstrategin hjälper oss att skapa en medvetenhet och en riktlinje om våra prioriteringar inom hållbarhetsarbetet i Ålandsbanken.

Hållbarhetsstrategin tillsammans med våra målsättningar inom prioriterade områden ska säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Placeringar som gynnar miljön

Som ett led i vårt engagemang för miljön har vi skapat ett konto som bidrar till en förbättrad miljö. Vår känsla, att ett konto som ger nytta för miljön och konkurrenskraftiga räntevillkor tilltalar våra kunder, har visat sig vara rätt.

Läs mer om Östersjökontot

Ansvarsfulla investeringar – UN PRI

Ålandsbanken antog under våren 2010 Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar, även kallade UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment).

Undertecknarna av UN PRI förbinder sig att vid placeringsbeslut beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed i de bolag vars värdepapper man placerar i.

Läs mer om UN PRI på www.unpri.org.

Ålandsbanken och vatten – Stockholm Water Prize

Ålandsbankens stöder olika aktiviteter och initiativ som syftar till att förbättra förutsättningarna för en hållbar utveckling i samhället och miljön. Ett sådant viktigt arbete är Stockholm Water Foundations aktiviteter för att bevara världens vattenresurser. Stockholm Water Foundation delar årligen ut ett antal priser till personer eller organisationer som har bidragit med kunskaper och lösningar till världens vattenproblem. Ett av priserna är Stockholm Water Prize där Ålandsbanken är en av grundarna.

Läs mer om Stockholm Water Foundation och Stockholm International Water Institute.

Läs mer om pristagare av Stockholm Water Prize