Hoppa till huvudinnehåll

En enklare vardag för företagare

Vår vision för våra företagstjänster är tydlig: Det ska vara enkelt för dig att sköta företagets fakturor och bankärenden.

Business Line filöverföringstjänst

Business Line filöverföringstjänsten ger dig aktuell information om saldon, transaktioner och andra detaljer. Via Business Line-tjänsten skickar du bland annat företagets betalningar, både inhemska som utländska, hämtar kontoutdrag, referensinbetalningar och valutakurser.

Läs om vårt bankförbindelseprogram BusinessNet

Card Line

Förmedlingen av korttransaktioner via Ålandsbanken har upphört.

Sändning av korttransaktioner
Kontakta din betalterminalleverantör för att avtala om sändning av korttransaktioner via betalterminalleverantörens centraliseringstjänst.

Via centraliseringstjänsten förmedlas korttransaktionerna från betalterminalen direkt till Nets Ab och andra bolag som erbjuder kortinlösen såsom American Express och Diners Club.

Kortbetalterminaler
Kontakta ditt kontor så får du hjälp med att teckna avtal.

Betalkort

Vi erbjuder ditt företag ett Ålandsbanken Företagsdebit från Mastercard.

Läs mer om våra betalkort

Bankgaranti

Ålandsbanken utfärdar enligt uppdrag garantier för en mängd olika ändamål, bland annat som säkerhet för fullgörandet av:

  • Olika slag av avtal (köpe-, hyres-, leverans-, entreprenad- eller annan form av avtal)

  • Betalning av varuleveranser

  • Betalning av tull, skatt och övriga avgifter

  • Återbetalning av lån

Banken debiterar en årlig garantiprovision, en uppläggningsavgift då garantin upptas och ersättning för andra kostnader gällande garantin.

Checkräkning

Kontot Checkräkning passar företag, föreningar, jordbrukare och andra bokföringsskyldiga. Kontot kan anslutas till bankens elektroniska betalningstjänster så som Business Line filöverföringstjänst. Ditt företag kan också koppla en kreditlimit till checkräkningskontot.

E-betalning

E-betalning är ett elektroniskt betalningssätt där köparen betalar sina inköp hos en nätbutik genom att logga in med sina bankkoder. Säljaren identifierar kunden genom referens och kan även göra en förfrågan för att försäkra sig om att betalningen är gjord.

E-identifiering

E-identifiering hjälper tjänsteleverantören att identifiera sina privat- och företagskunder på ett säkert sätt. Ålandsbanken sköter identifieringen av kunden genom kundens elektroniska inloggning och identifieringen kan även användas som en elektronisk signatur. Observera att tjänsten upphör 30.9.2019.

Ändring gällande tjänsten e-identifiering

Från och med den 1 oktober 2019 kommer Ålandsbanken att övergå till en ny lösning för e-identifiering som uppfyller de striktare kraven på datasäkerhet för elektroniska tjänster. Det innebär att vår e-identifieringstjänst upphör 30.9.2019. Du kommer fortsättningsvis att kunna identifiera dina kunder med våra identifieringsverktyg, men från och med 1.10.2019 behöver du ett avtal med en leverantör som erbjuder stark elektronisk identifieringsförmedling. Kontakta därför en leverantör av identifieringsförmedling som erbjuder det nya gränssnittet OpenID Connect som ersätter TUPAS-gränssnittet, exempelvis:

  • Telia Sonera Oyj

  • Nets Branch Norway