Hoppa till huvudinnehåll

En enklare vardag för företagare

Vår vision för våra företagstjänster är tydlig: Det ska vara enkelt för dig att sköta företagets fakturor och bankärenden.

Business Line filöverföringstjänst

Business Line filöverföringstjänsten ger dig aktuell information om saldon, transaktioner och andra detaljer. Via Business Line-tjänsten kan du bland annat skicka företagets inhemska och utländska betalningar, hämta kontoutdrag, referensinbetalningar och valutakurser.

För att ta i bruk Business Line behöver du ett bankförbindelseprogram som stöder kommunikation via WebServices och ett Business Line-avtal.

Läs om vårt bankförbindelseprogram BusinessNet

Betalkort

Vi erbjuder ditt företag ett Ålandsbanken Företagsdebit från Mastercard.

Läs mer om våra betalkort

Bankgaranti

Ålandsbanken utfärdar enligt uppdrag garantier för en mängd olika ändamål, bland annat som säkerhet för fullgörandet av:

  • Olika slag av avtal (köpe-, hyres-, leverans-, entreprenad- eller annan form av avtal)

  • Betalning av varuleveranser

  • Betalning av tull, skatt och övriga avgifter

  • Återbetalning av lån

Banken debiterar en årlig garantiprovision, en uppläggningsavgift då garantin upptas och ersättning för andra kostnader gällande garantin.

Checkräkning

Kontot Checkräkning passar företag, föreningar, jordbrukare och andra bokföringsskyldiga. Kontot kan anslutas till bankens elektroniska betalningstjänster så som Business Line filöverföringstjänst. Ditt företag kan också koppla en kreditlimit till checkräkningskontot.

E-betalning

E-betalning är ett elektroniskt betalningssätt där köparen betalar sina inköp hos en nätbutik genom att logga in med sina bankkoder. Säljaren identifierar kunden genom referens och kan även göra en förfrågan för att försäkra sig om att betalningen är gjord.

E-identifiering

E-identifiering hjälper tjänsteleverantören att identifiera sina privat- och företagskunder på ett säkert sätt. Ålandsbankens e-identifiering uppfyller de striktare kraven på datasäkerhet för elektroniska tjänster. Du kan identifiera dina kunder med våra identifieringsverktyg, men behöver då ett avtal med en leverantör som erbjuder stark elektronisk identifieringsförmedling. Kontakta därför en leverantör av identifieringsförmedling som erbjuder gränssnittet OpenID Connect, exempelvis:

  • Telia Sonera Oyj

  • Nets Branch Norway