Hoppa till huvudinnehåll

Investerarkalender

Bokslutskommuniké och årsredovisning 2021

  • Bokslutskommuniké 2021, onsdag 2.2.2022

  • Årsredovisning 2021, onsdag 23.2.2022

Delårsrapporter 2022

  • Delårsrapport januari-mars, tisdag 26.4.2022

  • Halvårsrapport januari-juni, tisdag 19.7.2022

  • Delårsrapport januari-september, tisdag 25.10.2022

Ordinarie bolagsstämma 2022

  • Ordinarie bolagsstämma hålls onsdag 30.3.2022

Tyst period

Ålandsbanken tillämpar en tyst period minst 14 dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké publiceras.

Stängt fönster

Ålandsbankenkoncernen tillämpar en handelsbegränsning som innebär att personer i ledande ställning samt samtliga anställda i koncernen inte får handla med Ålandsbankens finansiella instrument under 30 dagar fram till och med dagen för publicering av bankens finansiella rapporter (stängt fönster). Handelsbegränsningen omfattar även omyndiga, för vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen är intressebevakare, samt organisationer i vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen har bestämmande inflytande.