Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande banktjänster

Privatpersoners rätt till grundläggande banktjänster. Alla privatpersoner som är lagligen bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. i en EES-stat, har rätt till grundläggande banktjänster.
Grundlaggande banktjanster

Hos oss på Ålandsbanken innebär det följande tjänster:

  • Betalkonto: Ålandsbankens Primekonto

  • Betalkort: Bankkontokort Online

  • Digitala tjänster:

  • Internetkontoret och Mobilbanken

  • E-identifieringstjänst

Du kan säga upp dina grundläggande banktjänster när som helst utan separat avgift.

Kan banken vägra att ge grundläggande banktjänster?

Ålandsbanken får vägra att öppna grundläggande banktjänster av skäl som följer av bestämmelserna om krav på kundkännedom och åtgärder för förhindrande och utredning av penningtvätt. Ett sådant skäl kan till exempel vara att vi inte kan säkerställa din identitet på ett tillförlitligt sätt. För att få e-identifieringstjänsten krävs att du har en finsk personbeteckning och är införd i befolkningsdatasystemet i Finland.

Om vi vägrar att tillhandahålla dig de grundläggande banktjänsterna, meddelar vi dig skälet till vägran utan dröjsmål, skriftligt och avgiftsfritt. Samtidigt ger vi dig information om förfarandet för överklagande.

Läs mera om de grundläggande banktjänsterna på Finansinspektionens webbplats (extern länk)