Långsiktiga finansiella mål

• Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ska överstiga 10 procent

• Kapitalstyrkan, i första hand definierad som Basel-regelverkets kärnprimärkapitalrelation, ska klart överträffa alla regelverkskrav

• Utdelningsandelen ska på sikt uppgå till 50 procent
Målet för utdelningsandelen är villkorat av att målet för kapitalstyrkan kan upprätthållas.


Långsiktiga finansiella mål - utfall

Ålandsbanken - ROE procent Ålandsbanken - Karnprimarkapitalrelation procent Ålandsbanken - Utdelningsandel procent

Detta kan även intressera dig