Hoppa till huvudinnehåll

Synpunkter och reklamationer (kundklagomål)

Bankens hantering av reklamationer
Appeltrad jordbruk

Vi på Ålandsbanken vill att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster och produkter. Om du inte är nöjd med oss är det viktigt att vi får veta det. Så här gör du om du har synpunkter på eller vill reklamera eller klaga på en produkt eller tjänst, eller på bankens hantering av ett ärende.

I första hand ska du vända dig till den som utförde eller tog emot ditt uppdrag, eller till ditt bankkontor. Det bör du göra direkt då du upptäckt att det uppstått ett fel eller att någon produkt eller tjänst inte motsvarat dina förväntningar. Berätta då för banken vad som hänt och när det hände.

Om du inte är nöjd med det svar eller den förklaring du får av banken, kan du vända dig till bankens klagomålsansvarige, Ålandsbanken Abp, Kundklagomål, PB 3, 22101 MARIEHAMN. Klagomålet bör framföras skriftligen, om det inte finns en anledning till att framföra det på annat sätt. Bifoga alltid den dokumentation du har i ärendet. Vi behandlar ditt ärende i skyndsam ordning och försöker alltid återkomma till dig inom två veckor efter att vi har mottagit ditt klagomål.

Om du därefter ändå inte är nöjd med bankens svar eller hantering av ärendet kan du vända dig till följande oberoende externa instanser:

Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine)

Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar mellan banken och kunden, kan en konsument- eller småföretagskund hänskjuta ärendet till behandling hos Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine), som kan ge råd. Kunden kan även vända sig till Fines bank-, värdepappers- eller försäkringsnämnd. Nämnderna kan ge en skriftlig rekommendation till lösning av ärendet. Servicen är avgiftsfri.

Läs mer på: www.fine.fi

Konsumenttvistenämnden
Konsumenttvistenämnden kan ge en allmän rekommendation till lösning i en tvist mellan konsument och näringsidkare. Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till lösning på skriftliga och anhängiga klagomål. Nämnden behandlar dock inte ärenden som berör värdepapper, såsom aktier, värdeandelsbevis, obligationer eller fonder. Nämnden behandlar endast skriftliga klagomål. Servicen är avgiftsfri.

Läs mer på: www.kuluttajariita.fi

Åland har en egen konsumenttvistenämnd.
Läs mer på: www.regeringen.ax

Konsumentrådgivare

Du kan också vända dig till en konsumentrådgivare för allmän rådgivning och allmänna anvisningar i ett enskilt ärende. Dessa behandlar dock inte frågor kring aktier och värdepapper. Servicen är avgiftsfri. För kontaktuppgifter till närmaste konsumentrådgivare se, http://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning

Åland har en egen konsumentrådgivare.

Läs mer på: www.ombudsman.ax

Prövning i domstol

Du kan även få ditt ärende prövat i domstol. Rekommendationen är att du anlitar ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig med detta. Notera att i vissa fall kan hemförsäkringens rättskyddsdel eller annan försäkring täcka kostnader för anlitande av juridiskt ombud. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.