Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstyrning

Ålandsbanken följer Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (”koden”), som är tillgänglig på webbplatsen www.cgfinland.fi, är avsedd att följas av bolag noterade på Nasdaq Helsinki Oy (”Helsingforsbörsen”). Den nuvarande koden trädde i kraft den 1 januari 2020 och ersatte den tidigare bolagsstyrningskoden från 2015. Koden tillämpas enligt principen Comply or Explain vilket innebär att avvikelser ska uppges och motiveras. Ett bolag anses följa koden även om avvikelser sker från enskilda rekommendationer under förutsättning att avvikelsen har uppgivits och motiverats.